Bistand - avlatt eller frelse?

I Norge er Bistand ei hellig ku. Føler meg derfor smått rebelsk når jeg nå skal ta et lite oppgjør med bistandens forteffelighet.

Bistand blir i mange øyne sett på som den reneste form for solidaritet. - Man ser de fattige på skjermen hjemme i tv-stua å nikker, selvfølgelig må vi gjøre noe. Dvs. Politikerne våre må gjøre noe. Politikere hyler gjerne med å springer rundt med gumistrikk rundt arma og roper om mer bistand! Den hellige kua FN brauter gjerne med.

Solidaritens høymål er altså å gi 1% av BNP. Dette burde være en viss logisk brist selv for den mest ihugga bistands sosialist - for vist solidaritet var bistand og vi bare ga 1% - da burde det tilsi at vi var 99% usolidariske. Nå kan sikkert RV, SV og resten av de faste demostrantene foran Stortinget si seg enig i den påstanden også, men det skal jeg la ligge foreløbig.

Solidaritet er etter undertegnedes begreper og reelt sett gå inn for å hjelpe et menneske, ikke bare å stå og se på å føle empati.

For dagens bistand er Vestens politikere og sofasitteres avlatsbrev. Der man sender en sjekk med penger for å døyve de vonde følelsene som slår inn i mageregionen når dagsrevyen viser sultne barn i Afrika.

Hvor er de stemmene som stiler spørsmål om faktisk bistand hjelper? Og om vår væremåte som nasjon og enketlborgere er gagnbar for de vi gir bistand?

Når Norge på den ene siden har over 300% toll på enkelte landbruksprodukter fra U-land, samtidig som vi er "verdensmester i bistand" kan en spørre seg om det er presten som på morgenen prekner avhold og ekteskap for så på kvelden og ha intimskolering med korgutten.

Det er få i Norge som har tro på at planøkonomi gir god vekst. (De fleste som har tro på det sitter dog på Stortinget og i Regjering) Hvorfor da drive med planstyrt subsidering av enkeltnæringer i u-land?

Når det blir snakk om bistand, utvikling og rettferdig handel så dukker gjerne et hav av forkortelser opp.  WTO, CAP, NORAD, og selvfølgelig de onde USA og EU.

Mange ser ut til og glemme at handel egentlig er en innmari enkel greie. Det at to personer har likeverdig eiendomsrett til egen person og det en måtte ha rettferdig ervervet seg. Og har muligheten til fritt og bytte det en så har eiendomsrett til etter eget hode. Om jeg vil bytte en av mine flasker vin mot en flaske konjak med min venn Pål, så burde det  ha vært en affære mellom meg og Pål. Men dessverre så har politikere og makthavere i dagens verden sagt at viss jeg bor i Norge og Pål bor i Afrika, og det jeg vil ha er biff (nam) og det Pål vil ha er hard cash, så kommer overformynderstanten inn og sier at da må vi betale en sum penger til staten fordi staten har rett til og kreve toll.

Når staten i tilegg legitimerer sin tollinnkrevning med at staten daglig tar penger fra oss  for å gi noen andre borgere subsider fordi de liker og drive med gårdsdrift - og at staten har laget sin egen lille planøkonomi på landbruksfeltet - slik at  vi små borgere selvfølgelig ikke kan drive og importere fritt etter eget hode - for da kunne det jo hende at planøkonomien til staten gikk i dass, og det vil vi jo ikke. For da blir alle bønda sure.

Men hva har dette med bistand og gjøre spør du kanskje? Min påstand er ganske enkelt. De største (og beste) bistands aktørene er gode, grådige foretningsmenn. De som ikke invisterer av empati men av tro på at de menneskene, ideene og arbeidsplassene de invister i faktisk er mulig og få til å gå godt.  - Ja så godt at man tjener hard cach på det.

For den som vil se, så kan man se at en fjerdedel av internasjonale direkteinvesteringer mellom 1988 og 1998 gikk til u-land. Investeringsfloden fra i-land til u-land har siden begynnelsen av 80-tallet økt fra 10 milliarder USD til 200 milliarder PER ÅR.

85 % av direkteinvesteringene fra i-land til u-land går til de 10 mest liberaliserte u-landene (Hvor Pål og Per for bytte varer uten for mye stats innblanding). Men siden investeringene har økt med 12 % per år de seneste tiårene, innebærer det også en meget høy økning i de landene som ikke kommer på ti på topp-listen. På de siste 10 årene har private bedrifter investert en BILLION USD, altså 1000 milliarder dollar, fra den rike verden til den fattige verden. Det er mer en den totale bistand gitt av alle verdens bistandsland de siste 50 årene!

Naturlig vis har ikke investeringene samme fattigdomsfokus som bistandsmidlene, men på den andre siden har den en potensiell mye større langsiktig effekt en lett korrumperende bistand.

De rike OECD-landene sto for 80 % av verdens BNP i 1975. I dag står den for under 70%. De fattige landene som først liberaliserte sine markeder, og slapp sitt folk fri fra politisk overstyring, har i de siste tiårene hatt raskere vekst per år enn noen i-land.

Frihandel og liberalisme er u-landenes eneste sjanse ut av fattigdom, og deres eneste sjanse til å ta igjen Vestens forsprang for den som er opptatt av "likhet".

Som FNs general sekretær Kofi Annan sa etter de store WTO-demonstrasjonene i 2000: "De største taperne i dagens mye ulike verden er ikke de som har blitt utsatt for for mye globalisering. Det er de som er blitt stengt ute i fra globaliseringen."

Fra et liberalt ståsted er det derfor fristende og spørre: Hvorfor kjemper man så hard for og beholde et handeloverformynderi som både krenker min og Påls grunnlegende eiendomsrettigheter og samtidig hindrer Pål som fattig og få litt cash?

Nå som den vingle Venstre mannen jeg er, så er jeg ikke helt i mot bistand. Bistand til rettsapparatet i U-land er jeg for. Så en får godt betalte dommere som sliper og bli så jævlig korrupte. Bistand til vaksiner er jeg for så barn skal slippe og dø for Norske bønders grådighet. Og bistand til nødhjelp er jeg for. Av samme grunn som overnevnte. Men alt annet. Glem det.

Kommentarer:
Postet av: Marion

"Bistand til vaksiner er jeg for så barn skal slippe og dø for Norske bønders grådighet." ??? Hvor er sammenhengen her? Nå er jeg spent.Forøvrig er norsk og norske alltid med liten n, hvis det ikke kommer først i setningen. Og så var det det der med kommaregler og og/å-problematikken :) Ingenting er perfekt, men en gjennomkjøring i retteprogrammet i Word ville gjort innleggene dine mer leservennlige.

06.12.2005 @ 23:21
URL: http://marion.blogg.no
Postet av: October

Jeg hadde håpet dette skulle bli et innlegg som belyste bistandsproblematikk. Men det ble det dessverre ikke. Det var en kamuflert innledning for å snakke om frihandel.Og snakk gjerne om det. Det har sine fordeler, og ulemper. For de fleste mest fordeler. Personlig syns jeg et assymetrisk handelsregime er mer fornuftig enn frihandel. Da med assymetrien snudd i forhold til dagens system. Det er gode grunner for å tro at frihandel vil medføre tap for en del av de fattigste landene, mens det for mange andre vil gi gevinster. Ingen pareto-forbedring, sånn sett.Norge på sin side vil jo helst ha begge deler, og har som sedvanlig en innbyrdes motstridende retorikk. Mat bør alle produsere hver for oss og kunne skjerme. Så lenge det ikke er fiskemat.Personlig kan jeg jo langt på vei støtte tanken om at fiskemat er på ett noe annet plan enn vanlig mat, men nok om det.Tilbake til bistand. Du savner de kritiske røstene. De finnes i stort monn i store deler av bistandsmiljøet og blant NGOene der ute. Offentlig debatt derimot blir mindre synlig. Årsaken er egentlig temmelig enkel. Og politisk. Skal man ta en offentlig debatt, så gir man motstandere som vil kutte i bistanden gratispoeng. Bistand kan fungere. Og den kan være bortkastet og nytteløst. Innretningen og selektiviteten på de land og prosjekter vi gir bistand til har alt å si.Og afrikanerne kan her med fordel se mer på seg selv enn å rope ut om hjelp. Bistand virker i land med gode institusjonelle rammer, og for reformer som landet selv har initiativ og eierskap til. i sånne tilfeller kan bistand være riktig nyttig. På samme måte som at de gjerne må se litt mer på seg selv enn å bare beklage seg over manglende utenlandske direkteinvesteringer.Skriv gjerne mer om ditt syn på bistandspolitikken.

06.12.2005 @ 23:31
URL: http://october.motime.com
Postet av: Erlend Sand

Til Marion:Takk først for språkhjelpen, en dyselektiker som meg trenger all hjelp :-)Så til det med norske bønder og bistand. Nå er jeg som sagt ikke i mot bistand. Og en av grunnen til det er at pga. dagens svært urettferdige handelsystem så får ikke fattige land bygget seg raskt ut av fattigdommen. Noe som medfører at mange barn må sulte pga mangel på velfungerende stater og økonomier. En av hovedforkjemperne for og beholde dagens svært urettferdige handelsytem, eller gjøre det enda mer urettferdig er Bondelaget. Så jeg kan se at det er feil av meg og angripe bonde bestanden generelt, så det ville ha vært mer hederlig av meg og angrepet bondelaget. For barna som daglig ikke får vaksiner og derfor er lett utsatt for selv de mest kurerbare sykdomer bør ikke lide fordi "de voksne" ikke klarer og bygge stabile økonomier med gode vekstvilkår.Så til October:Bistand kan jeg gjerne skrive mer om, og kan begynne her. Bistand kan gi betydelig positive effekter viss de gies til apparater som ikke blir "misledet" av og få det. Derfor er jeg sterk tilhenger av bistand som nødhjelp, til vaksiner og hjelp til oppretelse og drift av rettsinstanser som dommstoler. Men jeg er skeptisk til all den bistanden som f.eks bare går til landbrukssubsider i fattige land, eller andre former for aktiv nærings subsidering. Noe jeg mener er like galt i et fattig u-land som et rikt i-land. Da subsidering av enkeltnæringer trekker kapital og arbeidskraft inn i næringer og enkeltforetak som nødvendigvis ikke er bærekraftige. Eller der de som leder dem ikke har den kunskapen, teften etc. en fri konkuranse ville ha avdeket. Jeg vil understreke en ting. Der jeg er skeptisk til bistand er jeg det ikke pga det gammle Frp argumentet om at "de tar skatepengene våre", men pga at bistand brukt som "planøkonomisk" styringsverkøy tror jeg er mer skadelig en konstruktivt når det kommer til og bygge opp et land, fattig som rikt.Så til tanken om et handelsystem med "positiv særbehandling" av fattige land. Viss målet med handelsystemet er og drive ren utjevning eller om en vil "omfordeling". Der innbyggerne i et geografisk område skal bli gitt særfordeler ved byttehandler med omverden så ja. Men det tror jeg bare er skadelig, og urettferdig. Alt fra at jeg ikke kan se hvorfor en mangemillonær i afrika skal ha særretigheter ved en frivelig byttehandel i forhold til en bonde med 250 000 kr i Norge. Og det at igjenn - særfordeler til regioner, enkeltnæringer etc. "lurer" markedet og ødelegger eller bremser dermed utviklingen. Men dog, når det skal sies, så ville jeg heller stemt for ditt opplegg en dagens handelssytem - om så bare som en liten hevn til alle de store imperienasjonene som har rævkjørt verden. Beklager disse korte svarene, men skal blogge mer om temaet litt senere. Og tar i mot alle språktips, rettings hjelp osv med en stor takk :-)Liberal hilsenErlend

07.12.2005 @ 00:56
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: October

Nå er det jo en begrenset del av bistanden som går til den slags næringssubsidiering du snakker om. Det meste går jo til å støtte programmer innenfor helse, utdanning og lignende. Utdanning og helse er områder som det godt kan argumenteres for kan øke vekstevnen til et land. I en globalisert økonomi er for eksempel skolert arbeidskraft et kraftig pluss. Problemet i Afrika, typisk, er at de ligger temmelig langt etter "konkurrentene" sine.Hvilket også er argumentet bak assymetrisk handelssystem. MUL-landene har i dag ikke svært dårlig mulighet til å konkurrere på likefot på grunn av svært stort etterslep på infrastruktur og institusjonsbygging. Det handler jo også litt om å se på hvilke steg man tar i hvilken rekkefølge.Og også dersom man ønsker å bruke handel som virkemiddel, eller har maksimalt fri handel som mål i seg selv.Og nødhjelp er for så vidt ikke en del av det som normalt går under begrepet utviklingshjelp, og blir en noe annen diskusjon.

07.12.2005 @ 07:29
URL: http://october.motime.com
Postet av: Marion

Bistand blir ikke brukt som planøkonomisk styringsverktøy i nevneverdig grad. Det er mulig planene du tenker på er Verdensbankens krav til at landene skal ha vedtatt fattigdomsstrategier, men believe me, dette er ikke planøkonomi. Også kan vi holde nødhjelp helt utenfor. Fint at du er for det. Folk som er mot nødhjelp er gjerne litt avstumpede, for å si det mildt. Dessuten er nødhjelp prinsipielt enkelt. Folk lider og dør, folk må få mat og vann og tak over hodet. Utvikling er mye vanskeligere. Det finnes en debatt, selv om den ikke alltid er så åpen for aktører utenfor bistandsmiljøet. Men du har for eksempel www.bistandsaktuelt.no (som du kan abonnere gratis på) samt åpne foredrag hos NORAD.Jeg tror også mer handel vil være nyttig, og jeg ser ikke noe argument mot å bidra til at fattige land blir mer konkurransedyktige. Samtidig tror jeg det er greit å skille mellom biff og dongeribukser. Jeg fatter ikke at det kan være sunn fornuft i å frakte mat ut av områder som jevnlig rammes av hungersnød til områder der det er mye mat og enda mer kjøpekraft fra før.

07.12.2005 @ 11:35
URL: http://www.marion.blogg.no
Postet av: Erlend Sand

Takker igjenn for alle innspillene og vil tro jeg får skrive en "bistand 2" hovedpost når jeg får kommet meg hjem fra jobb :-)Men kort(Kunne ikke holde fingrene fra tastaturet):Om skole. -I dag finnes det 115 millioner barn i skolepliktig alder som ikke går på skole. Tre fjerdedeler av disse er jenter. I Afrika sør for Sahara fullfører bare 1 av 3 barn grunnskolen. En av seks voksne i verden kan verken lese eller skrive. Så kan en spørre seg, kan man spørre seg om man så trenger mer bistand til utdanning - noe jeg er åpen for, eller om man bør se på om den bistanden man allerede gir til NGO og direkte til myndighetene på utdannings området faktisk fungerer som "sovepute" for halvkorupte myndigheter?Så til landbruk og handel - I-land land gir litt over 1 milliard dollar i året i landbruksbistand til U og MUL-land, men bruker samtidig litt under 1 milliard dollar per DAG til å subsidiere egen overproduksjon.Bomullsdyrkerne i Burkina Faso må konkurrere mot amerikanske bomullsprodusenter som mottar USD 4 milliarder i året i subsidier, et beløp som er større enn Burkina Fasos samlede nasjonalinntekt. Det er her jeg ser de størte utfordringene, både i og få vestens ledere til og forstå at det og A) gi bistand som landbruksubsider ikke er gangbart. Samtidig som man må forstå at det og bruke over 1 milliard USD om dagen på overproduksjon takket være planstyrt landbruk på hjemmemarkedene heler ikke er særlig utviklings vennlig.Det var det jeg rakk nå, mer kommer :-)

07.12.2005 @ 15:27
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: October

Vestlige myndigheter bruker mye mer penger enn de gir i bistand til en hel rekke formål, så det i seg selv er et dårlig argument. Selv om det er festlig å kunne beklage seg over at en gjennomsnittsku i EU får mer i penger en altfor store deler av verdens befolkning, så må argumentasjonen innrettes mot å argumentere hvorfor akkurat dette ikke er noe vi skal bruke penger på.Det er fullt mulig å gjøre uten å gå veien om lettvintheter.Jeg er fullstendig enig i at man bør være enda mer oppmerksom på hva bistanden går i. Ta skolesektoren, eksempelvis. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at bistandsfinansierte utdanningsreformer ikke har bedret forholdene i sektoren.Nå er det, for å ta med det, flere forklaringer. Litt enkelt kan den ene årsaken være den opplagte. Nemlig korrupsjon. Den andre årsaken, som har blitt påvist i undersøkelser, er at offentlige (bistandsfinansierte) midler har erstattet penger som tidligere ble gitt av foreldrene. Denne bistanden ga ikke synlige resultater på skolekvaliten, fordi skolene jo ikke fikk mer penger - de bare kom fra et annet sted. Men bistanden ga derimot et bidrag til bedre økonomi for familier med skolebarn. Så selv tilsynelatende null effekt, er ikke nødvendigvis null effekt.Men mange steder er det vesentlig korrupsjon. Det har forekommet at 0% har kommet frem i de verste strøkene. Og det har kommet overraskende på donormiljøet når dette er blitt avslørt. Samtidig har man sett bemerkelsesverdige gode resultater noen steder etter at dette ble avslørt, i løpet av få år.Kontroll og oppfølging er viktig. Svært viktig.

07.12.2005 @ 19:27
URL: http://october.motime.com
Postet av: Tor Økland Barstad

Om vi skal si hva som er lurt for u-landene i dag, kan det være lurt på se tilbake på hva vi selv gjorde når vi ble rike. Ikke ett eneste land har noen gang blitt rikt uten å industrialisere seg. Ikke noe land har blitt rikt på å eksportere landbruksprodukter. Sånn er det bare, akkurat som at advokaten alltid vil tjene mer enn snekkeren, selv om snekkeren er minst like nyttig for samfunnet, vil industri nesten alltid være mer lønnsomt enn råvareproduksjon, selv om verden har ett minst like stort behov for råvareprodusenter. Spessielt i det siste har prisen på råvarer vært lav. Siden 1980 er realprisen på kaffe og kakao som Norge importerer blitt redusert med om lag to tredjedeler. Om u-landene ble betalt like mye for tropiske produkter i 2002 som i 1980 hadde de tjent like mye ekstra på det som bistanden fra de rike landene nesten fem ganger.At man tjener mere på å behandle råvarene enn å produsere dem selv er gammelt nytt, det har vært kjent langt tilbake i historien. Ta for eksempel den italienske Antonio Serra, som levde under renessansen, og var verdens første moderne økonom. Han lurte på hvorfor Napoli, som var så rike på ressurser likevel var så fattige, mens ressursfattige Venezia var så rike. Konklusjonen hans var at råstoffleverandører for eksport som oftest produserer sine varer i konkurranse med mange andre land, og de blir nødt til å underby hverandre. De som behandler råstoffene derimot har kontroll over produksjonsfaktorer som teknologi og handelsregler, og produserer derfor ikke under full konkurranse.Henrik VII, konge av England over deler av 1400 og 1500-tallet, lurte på hvorfor England var så fattige, mens Nederlenderne var så rike. Det var jo England som produserte all ullen som Nederlenderne produserte tøyet sitt av. Han kom til den samme konklusjonen som Serra, og forbød eksport av ubehandlet tøy, så England selv skulle produsere tøy.Under kolonitiden gjorde England det de kunne for å sikre at koloniene forble fattige råvareprodusenter, og ikke industrialisere seg. De forbød alle negere å veve, karde og spinne ull, og å jobbe med all produksjon av jern med unntak av råjern. De forbød dem også å produsere hatter, sokker og lærvarer av alle slag. Det er umulig å gå fra råvareprodusent til å ha en konkurransedyktig industri over natten, i mellomtiden vil man ha en industri som vil fort kan bli utkonkurrert av bedre utviklet industri i andre land, hvis man ikke bygger tollmurer, eller bruker andre hjelpemidler fra myndighetenes side, for ikke å bli utkonkurrert. De rike landene i IMF, Verdensbanken og WTO hindrer nå mange av de fattige landene å bruke de samme hjelpemidlene for å bygge opp sin egen industri, som de selv brukte. På den måten trekker de stigen opp etter seg. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde, blir logikken. USA for eksempel, beskyttet industrien sin i 150 år, likevel anbefaler de nå fattige til å legge ned industri som ikke klarer seg i frihandel.Mongolia er et av de beste eksemplene vi har på hva som kan skje når man stopper å beskytte industrien sin. I 50 år bygde Mongolia gradvis opp en industri. Industrien var ueffektiv og umoderne sammenlignet med industrien i mange andre land, men den var der, og den var under utvikling. Men Mongolia ble aldri industrialiserte, da Mongolia i 1990 for å oppfylle krav som ble stilt for å oppta lån sluttet å beskytte industrien sin, ble de nesten fullstendig avindustrialisert i løpet av fire år. Reallønnen ble halvert og skatteinntektene sank drastisk. Men det finnes mange gode eksempler på land som har lyktes. Blant annet Sør-Korea. På 1950-tallet var Korea fattigere enn Tanzania, men som en del av vestens strategi mot kommunismenn fikk Sør-Korea og en del andre land i Asia lov til å beskytte og utvikle industrien sin. Nå er Sør-Korea et ganske rikt land. Mange vil si at det er fordi Sør-Korea har fått frihandel, det stemmer jo forsovet, men hadde det ikke vært for at de lenge ikke har hatt frihandel og fått bygd opp en konkurransedyktig industri, hadde de heller ikke hatt den samme økonomiske veksten de har nå.Mange forkjempere for frihandel peker på hvor viktig det er for bønder i fattige land å få tilgang på vestlige markeder. Jeg er forsovet enige i at de bør det, så lenge det ikke går på bekostning av landets evne til å fø sin egen befolkning. Men enda viktigere er det at u-landene skal få annledning til å beskytte sine egne markeder, når det er nødvendig, det får de ikke under full frihandel.Kopiert fra bloggen min: http://torbarstad.blogg.no/250206161154_er_frihandel_lsningen.html

28.03.2006 @ 16:01
URL: http://torbarstad.blogg.no
Postet av: fontana

http://www.italyi.org/fontana

22.12.2006 @ 23:35
Postet av: napoli

http://www.erotixv36.org/napoli

24.12.2006 @ 12:40
Postet av: erotismo

http://www.erotixv36.org/erotismo

26.12.2006 @ 01:49
Postet av: musica gratis

http://www.erotixv36.org/musica-gratis

27.12.2006 @ 13:49
Postet av: alessandro del piero

[URL]http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero/del-piero.php[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero/piero.php[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero/juventus-a http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero

01.01.2007 @ 11:53
Postet av: bianchi

[URL]http://www.intprnet.org/bianchi[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/bianchi/biciclette-elettriche.php[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/bianchi/vendita-biciclette.php[/URL] [URL]http://www.intprnet.org/bianchi/biciclette-da-corsa.php[/URL] [URL]h http://www.intprnet.org/bianchi

04.01.2007 @ 12:55
Postet av: Sofi

[URL]http://2s.ca/AAAX0[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAX2[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAX1[/URL]

17.01.2007 @ 14:28
Postet av: Steve

[URL]http://2s.ca/AAAYJ[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAYI[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAYK[/URL]

18.01.2007 @ 17:20
Postet av: Hirouko Yamomoto

[URL]http://2s.ca/AAAZP[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAZR[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAZQ[/URL]

19.01.2007 @ 20:12
Postet av: Donald

http://b1ffbb217b860209d33597616c95759c-t.ng44rve.info b1ffbb217b860209d33597616c95759c [url]http://b1ffbb217b860209d33597616c95759c-b1.ng44rve.info[/url] [url=http://b1ffbb217b860209d33597616c95759c-b2.ng44rve.info]b1ffbb217b860209d33597616c95759c[/url] [u]http://b1ffbb217b860209d33597616c95759c-b3.ng44rve.info[/u]

Postet av: biglietti

luogo fine, sapete.. http://www.parygigi93.org/biglietti

16.02.2007 @ 12:58
Postet av: nati

The information I found here was rather helpful. Thank you for this. http://www.parygigi93.org/nati

16.02.2007 @ 13:31
Postet av: bella

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.parygigi93.org/bella

16.02.2007 @ 14:06
Postet av: universita

um... buoni, realmente buoni luogo e molto utile;) http://www.parygigi93.org/universita

16.02.2007 @ 14:38
Postet av: aria

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.parygigi93.org/aria

16.02.2007 @ 15:12
Postet av: aria

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.parygigi93.org/aria

16.02.2007 @ 15:45
Postet av: foto

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D http://www.parygigi93.org/foto

16.02.2007 @ 16:17
Postet av: canna

Interesting comments.. :D http://www.parygigi93.org/canna

16.02.2007 @ 16:49
Postet av: offerte

Grand emplacement! La conception est merveilleuse! http://www.parygigi93.org/offerte

16.02.2007 @ 17:23
Postet av: gallipoli

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.parygigi93.org/gallipoli

16.02.2007 @ 17:54
Postet av: keira knightley

Stupore! Amo questo luogo!:))))))) http://www.computmr.org/keira-knightley

16.02.2007 @ 18:27
Postet av: keira knightley

Stupore! Amo questo luogo!:))))))) http://www.computmr.org/keira-knightley

16.02.2007 @ 18:59
Postet av: nude

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.computmr.org/nude

16.02.2007 @ 19:31
Postet av: chi

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D http://www.computmr.org/chi

16.02.2007 @ 20:04
Postet av: la scala

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D http://www.computmr.org/la-scala

16.02.2007 @ 20:35
Postet av: cari

Nice site. Thanks. http://www.computmr.org/cari

16.02.2007 @ 21:07
Postet av: cari

Nice site. Thanks. http://www.computmr.org/cari

16.02.2007 @ 21:38
Postet av: wallpaper

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.computmr.org/wallpaper

16.02.2007 @ 22:11
Postet av: alitalia

The information I found here was rather helpful. Thank you for this. http://www.computmr.org/alitalia

16.02.2007 @ 22:41
Postet av: fare

Du musst ein Fachmann sein - wirklich guter Aufstellungsort, den du hast! http://www.computmr.org/fare

16.02.2007 @ 23:12
Postet av: tiscali

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.computmr.org/tiscali

16.02.2007 @ 23:44
Postet av: tiscali

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.computmr.org/tiscali

17.02.2007 @ 00:14
Postet av: amalfi

mmm.. nice design, I must say.. http://www.computmr.org/amalfi

17.02.2007 @ 00:44
Postet av: tattoo

Design ist nett. Gut gemacht:) http://www.gelazuto25.org/tattoo

17.02.2007 @ 01:16
Postet av: fiorentina

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. http://www.gelazuto25.org/fiorentina

17.02.2007 @ 01:48
Postet av: canzoni

Nice site you have! http://www.gelazuto25.org/canzoni

17.02.2007 @ 02:19
Postet av: canzoni

Nice site you have! http://www.gelazuto25.org/canzoni

17.02.2007 @ 02:51
Postet av: pasta

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. http://www.gelazuto25.org/pasta

17.02.2007 @ 03:23
Postet av: antologia

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D http://www.gelazuto25.org/antologia

17.02.2007 @ 03:55
Postet av: positano

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. http://www.gelazuto25.org/positano

17.02.2007 @ 04:27
Postet av: inter

Lo trovo piuttosto impressionante. Lavoro grande fatto..) http://www.gelazuto25.org/inter

17.02.2007 @ 05:00
Postet av: inter

Lo trovo piuttosto impressionante. Lavoro grande fatto..) http://www.gelazuto25.org/inter

17.02.2007 @ 05:33
Postet av: museo

mmm.. nice design, I must say.. http://www.gelazuto25.org/museo

17.02.2007 @ 06:06
Postet av: solitario

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.gelazuto25.org/solitario

17.02.2007 @ 06:38
Postet av: lazio

Was kann ich sagen? Wirklich gute Arbeit erledigt mit dem Aufstellungsort? http://www.gelazuto25.org/lazio

17.02.2007 @ 07:10
Postet av: yahoo

luogo fine, sapete.. http://www.pusizia79.org/yahoo

26.02.2007 @ 15:27
Postet av: yahoo

luogo fine, sapete.. http://www.pusizia79.org/yahoo

26.02.2007 @ 15:57
Postet av: loghi

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.pusizia79.org/loghi

26.02.2007 @ 16:21
Postet av: bianchi

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. http://www.pusizia79.org/bianchi

26.02.2007 @ 16:45
Postet av: bianchi

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. http://www.pusizia79.org/bianchi

26.02.2007 @ 17:13
Postet av: zidane

mmm.. nice design, I must say.. http://www.pusizia79.org/zidane

26.02.2007 @ 19:18
Postet av: zidane

mmm.. nice design, I must say.. http://www.pusizia79.org/zidane

26.02.2007 @ 19:43
Postet av: bikini

I'll tell my colleagues about your page..! http://www.pusizia79.org/bikini

26.02.2007 @ 20:08
Postet av: campania

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.pusizia79.org/campania

26.02.2007 @ 20:33
Postet av: campania

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.pusizia79.org/campania

26.02.2007 @ 20:58
Postet av: gazzetta

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.pusizia79.org/gazzetta

26.02.2007 @ 21:21
Postet av: danni

Very valuable information you have here. Thanks.. http://www.pusizia79.org/danni

26.02.2007 @ 21:49
Postet av: danni

Very valuable information you have here. Thanks.. http://www.pusizia79.org/danni

26.02.2007 @ 22:12
Postet av: erotico

um... buoni, realmente buoni luogo e molto utile;) http://www.librerix.org/erotico

26.02.2007 @ 22:37
Postet av: italiano

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! http://www.librerix.org/italiano

26.02.2007 @ 23:54
Postet av: natura

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! http://www.librerix.org/natura

27.02.2007 @ 01:35
Postet av: serie a

ooo! it's one of the best sites ever! :) http://www.librerix.org/serie-a

27.02.2007 @ 02:31
Postet av: campioni

WOW!! I like it! http://www.librerix.org/campioni

27.02.2007 @ 02:57
Postet av: roma

ooo! it's one of the best sites ever! :) http://www.librerix.org/roma

27.02.2007 @ 03:49
Postet av: verona

Scommettevo che avete speso molto tempo lavorare al luogo. Ha valso la pena di fare;) http://www.librerix.org/verona

27.02.2007 @ 04:42
Postet av: piccolo

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. http://www.librerix.org/piccolo

27.02.2007 @ 05:06
Postet av: gianna

Great site! Good luck to it's owner! http://www.occheiali.org/gianna

27.02.2007 @ 06:01
Postet av: formula 1

disegno piacevole, lavoro grande :) http://www.occheiali.org/formula-1

27.02.2007 @ 06:28
Postet av: grosso

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.occheiali.org/grosso

27.02.2007 @ 06:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/469014
hits