Små kommuner = svak administrasjon?

Kunne kommunesammenslåinger forhindret Terra skandalen?

Større kommuner med mulighet for en mer profesjonell administrasjon med større fagmiljø kunne kanskje ha hatt større ryggrad mot selgere? Eller er det bare tilfeldig at alle de fire kommune er relativt små kommuner?

En annen vinkling kunne være å spørre om det er kommunenes plassering i utkanten som er problemet? Er det plasseringen som har gitt kommunene lite tilgang på økonomikompetanse? Eller er det mangelen på dyktige politikere i utkantene?

Blir de politiske miljøene for små i små kommuner? Er problemet en kombinasjon av begge av disse faktorene, at kommunene er små og plassert i utkantstrøk?

Da man ikke kan flytte kommunen geografisk kunne man i det minste minske ulempen ved å være liten. Er det mulig man kunne ha redusert risikoen for lite optimale beslutninger ved å gjøre kommunen større og dermed sørge for en større beslutningskompetanse?

Spesielt tenker jeg på småkommunene Hattfjelldal med kun 1472 innbyggere og Hemnes med kun 4510 innbyggere. Selv Rana med sine 25 190 innbygere og Narvik med sine 18301 innbyggere er ikke akkurat særlig store.

Spørsmålet er om kommuner under en viss størrelse, la oss kalle det kritisk størrelse, oftere møter på problemer en kommuner over kritisk størrelse?

Det har jeg ikke sett noe undersøkelser på. Det har lenge slått meg hvor fantastisk mange flere politikere Norge har en Sverige og Danmark. Konkret valgte vi den 10. september over 12 000 politikere inn i kommune- og fylkesstyrer her i Norge. Sverige, med nesten det dobbelte antallet innbyggere, har omkring 15 000, mens Danmark, med flere innbyggere enn Norge, kun har 5000 folkevalgte politikere. Dette betyr at mens Danmark har én politiker per 1000 innbyggere, har Norge nesten tre.

Går man bak tallene ser vi at det høye antallet i Norge skyldes det store antallet kommuner vi har. Sverige har 290 og Danmark har etter dette årets kommunalreform kun 275. Her i Norge har vi i dag hele 433 kommuner.

Og når vi har ekstremeksempler som Hattfjelldal med kun 1472 innbyggere, må det være lov å stile spørsmål om så små enheter gir ideelt med beslutningskompetanse? For ikke å snakke om kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen skal gjøre for sine innbyggere?

Tesen min er altså at et stort antall politikere fordelt på mange små kommuner ikke nødvendigvis gir bedre beslutninger, bedre legitimitet eller større oppslutning en færre politikere samlet på færre kommuner.
Og det er ikke bare snakk om en mulig gevinst nasjonalt sett, men å unngå å bære en mulig høy risiko lokalt for de aller minste kommune for dårlig tjenesteproduksjon og svake beslutningstakere.

Hva tror du?

Kommentarer:
Postet av: Trond

Kan se det på en annen måte også. Bør alle kommunber organisere tingende på same måte. Mer lokal selvstyre ville også gitt muligheter for mindre kommuner å fuinne den styringsmodellen de finner best og ikke hva sosialdemokratiet syntes er best.

24.11.2007 @ 16:11
URL: http://www.verdikanalen.com
Postet av: Adrion

Fagmiljøene i små kommuner blir for små og derfor blir for mange saker bestemt av mennesker uten reell kompetanse til å ta beslutningen. Hvordan de kunne investere i amerikanske finanser tidligere i år er rett og slett ubegripelig for meg.
Kommuner må slås sammen.
Ellers har jeg en teori om at disse politikerne har lettere for å spekulere andres penger enn sine egne og det er en av hovedgrunnene til at jeg mener det offentlige bør disponere minst mulig penger.

Postet av: Mathias

Med referanse til denne finanssaken, så kan en slå fast at uavhenig om man er liten eller stor, så er det lov å tenke. Problemet er disse politikerne i disse kommunenes ideologiske tankegods (noen av de var sikkert fra AP,

men sannsynlig langt på høyresiden). Jeg mener det er helt forkastlig at kommuener skal drive å satse på børs. Dette er å spille "hassard" med folks penger. Skal det investeres, skal det gjøres i sikre prosjekter.

Kommunene blir ikke nødvendigvis bedre om de er store. Problemet som oftest oppstår, er at den kommunens om er størst får de fleste fordelene etter noen år. Enden på visen blir ofte at den innlemmede delen blir tilsidesatt, og bare yter, og ikke mottar i samme grad som resten av kommunen. Slik er det i Bergen. Med det byrådet vi har nå, og det vi hadde, har jeg faktisk begynt å stille spørsmålstegn med om kommunesammenslåingen i 1972 var riktig? Kan denne reverseres er jo også et spørsmål. Problemet blir jo også alltid det samme som i EU-debatten; avstanden mellom de styrene og de styrte blir større, men bare i miniformat ved kommunesammenslåinger.

25.11.2007 @ 01:02
Postet av: Modernisert og global

det er jo helt åpenbart at vi burde gjennomførte en drastisk kommunereform som de har gjort i Sverige og Danmark. Dette er en av mange reformer som aldri blir satt ut i livet pga oljerikdommen, veldig trist. Les http://muligheter.blogspot.com/2006/10/kommunereform-for-et-mer-effektivt.html

25.11.2007 @ 12:39
URL: http://muligheter.blogspot.com
Postet av: Erlend Sand

Jeg mener at de fleste kommuner under 40 000 innbyggere bør vurdere å slå seg sammen med nabokommuner. Når det kommer til oppfattelse av nærhet til politikere så har man ikke kunne målt noen forskjell i folks oppfattelse av nærhet eller legitimitet til sine politikere i Norden. Selv om kommunestrukturen varierer.

Jeg tror at lokaldemokratiet for å være vitalt krever en viss størrelse. Du krever såpass størrelse at du får flere oppegående lokallag fra ulike partier. Viss ikke får du for små politiske miljøer som ikke i stor nok grad klarer å skape en offentlig uavhengig opinion som kan se posisjon i kortene over lang tid. Og som er i reel konkurranse om velgernes gunst.

25.11.2007 @ 16:42
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: En liten avsporing

Ifølge DN og Aftenposten er bykommunen Haugesund den som ligger nestverst an av alle de 8 involverte kommunene. Narvik er også by, men langt mindre. Haugesund er i tillegg regionsenter for godt over 100.000 mennesker (en av landets 7 største regioner dette), og styres helt og holdent borgerlig (gjennom mange tiår nå) - for tiden med ordfører fra Høyre, varaordfører fra FrP og styringskoalisjon bestående av H, FrP og KrF. H har 20 av 49 bystyremedlemmer. (Sammen med Venstre ville de hatt absolutt flertall, men Venstre ville ikke støtte politikken som føres, og trakk seg fra forhandlingene, så vidt jeg har skjønt det.) I tillegg er ordføreren leder av Høyres kommunalutvalg (eller var det nylig - jeg følger ikke SÅ godt med.. )Disse opplysningene kan kanskje tjene til å modifisere og nyansere debatten noe, samt være en spore til inspirasjon for eventuelle nye artikler.. ?

02.12.2007 @ 00:33
Postet av: Erlend Sand

Til "en liten avsporing". Nå har vel alle de fire kommunene AP ordfører. Men jeg tror ikke det var det utslagsgivende, jeg tror det mer handler om forholdet mellom administrasjon og kommunestyre, hvor godt politisk miljø (og hvor stor konkurranse om å sitte i kommunestyre) du får på små plasser. Pluss hvor stort fagmiljø en administrasjon kan ha når man kun har 1400 innbyggere.

04.12.2007 @ 20:45
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Frode Fjeldstad

Tja, Erlend. Haugesund har jo også dummet seg ut, og det er tross alt en by av en viss størrelse. Jeg tror derfor ikke man kan konkludere med at størrelse på kommunen var problemet her. Snarere er det vel en generell mangel på kompetanse i kommune-Norge på kompliserte finansielle instrumenter. Og jeg kan ikke se at de skal ha denne kompetansen heller!

16.02.2008 @ 12:21
Postet av: J

Den norske regjeringen er delt inn i 18 departementer, mens Sverige har 12.Norge har en befolkning som tilsvarer en liten storby andre steder i verden, og likevel har vi tre forvaltningsnivåer. Finland på sin side har kun to.Det jeg merker meg er at antall kommuner er stort sett det samme som i 1837, og i 1837 var både befolkningsstrukturen og kommunikasjonsmulighetene ganske så annerledes.

24.05.2008 @ 11:08
URL: http://lettersinthesun.blogg.no/

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5594107
hits