Hvordan bør Norge se ut i 2037?

Hva slags Norge og verden kunne du tenkt deg å leve i 2037? Om 30 år fra i dag, hvordan fremtid ønsker vi?

Når helgens arbeid nå er unnagjort er det den utfordringen Venstres prinsipprogramkomité har prøvd å besvare. Det har vært mange lange kvelder, harde diskusjoner og tøffe takk. Men det var så absolutt verdt det.

Der Høyre og lille Blå har brukt helgaå bli enda mer konservativt og gammelmodig Frp-light, så har vi heist den liberale fanen rett mot Frps hjertesak, innvandring.

En enstemmig komité vedtokk at:

            "Mennesker har alltid vært på vandring. Migrasjon har skapt og skaper toleranse, forståelse og utvikling. Retten til å søke lykke for seg og sine skal ikke være begrenset av hvor i verden man er født, og det er en liberal plikt å ta imot mennesker på flukt fra nød og sult. For Norges del betyr dette at det må stimuleres til arbeidsinnvandring, at retten til asyl skal grunnlovsfestes og at dobbelt statsborgerskap skal tillates."

Jeg kunne tenkt meg å leve i et slikt  åpen og raust land. Et land som var åpent for enhver som hadde hjerte og evner til å komme hit. Et land som ikke mistrodde sine innbyggere, men ga de tillit.  Jeg tror det er mulig å bygge det samfunnet. Men da kan man ikke bygge ned friheten og rausheten i samfunnet ved å drive en enda kaldere og  populistisk narkomanjakt i Oslo sentrum.

For migrasjon i betydning ut og innvandring vil være en av de store trendene i den nye globaliseringa. Jeg vil hevde at i 2037 vil vi si at det å kjempe mot åpen inn og utvandring, det var som å kjempe mot oppdagelsen av jullet.

Globaliseringen skaper behov for politikk som er universell og ikke begrenset av landegrenser. Norge må bli mindre opptatt av å beskytte seg mot internasjonal konkurranse og mer opptatt av å mestre globaliseringen.

Derfor programfester vi at:

        "Fattige land og mennesker må ha mulighet til å høste fruktene av globalisering.
Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land, må reduseres, og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser på en bedre måte. Norge bør aktivt bidra til å videreutvikle og styrke WTO. Systemet må reformeres, åpnes og demokratiseres.
Venstre har større tro på handel enn bistand for å løfte utviklingsland ut av fattigdom.
Men bistand er virkningsfullt for å nå mål som et godt helsevesen, et omfattende utdanningssystem og institusjoner som sikrer eiendomsrett, rettssikkerhet og demokrati."

Nå er programmet overlevert til partiorganisasjonen for videre behandling. En sak knytter det seg ekstra  spenning til, og det er EU-saken.  Jeg tilhører flertallet på syv mot tre av komiteens medlemmer som mener at det er få ting som kunne vært bedre for Europa og verden om man i  2037 kunne se for seg et helt Europa gjenforent under én smaler, men sterkere demokratisk paraply.

Nyttårsaften i år ble  Romania og Bulgaria EU-medlemmer og har mer påvirkning på Norsk miljølovgivning en det regjeringspartiet SV har.  I EU kampen i 1994 sa Ja-siden på spøk at et Nei i 1994 ville føre til Norge kom til å bli det siste landet i Europa, ja selv etter Albania som kom til å bli medlem av EU. Nå ler man ikke så godt av det, for nå ser det dessverre ut til å bli en realitet.

Men framtida leses ikke, den formes. Viss radikale og liberale krefter tør  føre en raus samfunnsdebatt om vår visjon for Europa innen 2037, så tror jeg vi blir medlem. Men da må vi innse at alt for mye av norsk EU-debatt har handlet om hvorvidt Norge per dags dato "tjener" på å bli EU-medlem. Alt for lite har handlet om hvorfor vi trenger, eller ikke trenger overnasjonal politikk. Politikk er ikke nøytral dialog, men sunn meningsbrytning om og for politiske konflikter.

Europeisk politikk skal ikke forene alle Europeere, men skal gi alle oss bosatt her i Europa muligheten til å være med å styre det som i dag styres av topptunge embetsmenn med titler som diplomat og spesialrådgivere. For det har alltid funnes overnasjonal makt, spørsmålet er om vi vil demokratisere makta.

Et levende demokrati trenger et sterkt sivilt samfunn og en kritisk offentlighet. Men man trenger ikke én Europeisk offentlighet, man trenger mange. Man trenger ikke å snakke det samme  språket, man trenger bare å forstå hverandre.  Man trenger å si at endel utfordringer berører oss alle som Europeere, derfor trenger man i det minste felles institusjoner som kan være arenaer for kamp om ulike svar. Men ikke ét svar. Vi må utfordre hverandre til demokratisk meningsbryting om hvilke løsninger som vil gi borgerne de beste svarene. Men hva som vil bli oppfattet som gode løsninger  vil det finnes 500 millioner europeiske meninger om, og det er hele poenget. For da vil jeg som liberal foreslå andre ting til Europaparlamentet en Christer som sosialist. Men vi trenger begge en legitim demokratisk arena og kanalisere de ulike løsningene, kritikken, engasjementet, virkelighetsbeskrivelsene og visjonene våre til.

Så derfor er jeg glad for at vi ble enig om følgende tekst i programkomiteen:

        "Venstre er for et forpliktende, demokratisk, alleuropeisk samarbeid. EU omfatter det meste av Europa, og er blitt den viktigste arenaen for et dette samarbeidet. Det europeiske demokratiske samarbeidet må videreutvikles til å bli et handlekraftig redskap for å løse regionale utfordringer for miljø og spredning av det liberale systemet. EU bestemmer allerede innholdet i vesentlige deler av lovverket i Norge, uten at vi er til stede med stemmerett i de fora der beslutningene diskuteres og blir til. Av hensyn til vårt eget demokrati og til ønsket om å påvirke nasjonal og internasjonal politikk i liberal retning, bør Norge bli medlem i EU."

Hva syns du? Hvordan verden ønsker du å leve i 2037?

Ps. programmets tittel ble frihet og rettferdighet.

Liberal rettferdighet.

Kommentarer:
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.02.2007 @ 07:40
Postet av: virgilio

Great site! Good luck to it's owner! http://www.bovso.org/virgilio

23.02.2007 @ 03:50
Postet av: cavalli

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.flryanair.org/cavalli

25.02.2007 @ 00:58
Postet av: racconti

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/racconti

28.02.2007 @ 19:32
Postet av: corsi

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.canaxe.org/corsi

28.02.2007 @ 22:52
Postet av: entertainment

Very valuable information you have here. Thanks.. http://www.canaxe.org/entertainment

01.03.2007 @ 02:10
Postet av: trasporti

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.canaxe.org/trasporti

01.03.2007 @ 05:27
Postet av: videocamere

I'll be BACK! :) ;) http://www.canaxe.org/videocamere

01.03.2007 @ 08:40
Postet av: vetro

E evidente che il luogo e stato fatto dalla persona che realmente conosce il mestiere! http://www.canaxe.org/vetro

01.03.2007 @ 11:52
Postet av: sexi

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.canaxe.org/sexi

01.03.2007 @ 18:19
Postet av: capelli

Grande sito!! http://www.avwzioni.org/capelli

02.03.2007 @ 00:02
Postet av: nudi

Great site! Good luck to it's owner! http://www.avwzioni.org/nudi

02.03.2007 @ 02:54
Postet av: Bambini

Interesting contents i consider.. http://www.bambini.batcave.net

02.03.2007 @ 14:23
Postet av: alessandra

9 su 10! Ottenerlo! Siete buoni! http://www.2ire17.org/alessandra

02.03.2007 @ 22:48
Postet av: aria

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! http://www.2ire17.org/aria

03.03.2007 @ 17:36
Postet av: universita

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.2ire17.org/universita

03.03.2007 @ 20:28
Postet av: sicilia

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. http://www.2ire17.org/sicilia

03.03.2007 @ 23:19
Postet av: suonerie

Du musst ein Fachmann sein - wirklich guter Aufstellungsort, den du hast! http://www.ojgetti.org/suonerie

04.03.2007 @ 02:12
Postet av: ciao bella

9 su 10! Ottenerlo! Siete buoni! http://www.ojgetti.org/ciao-bella

04.03.2007 @ 05:03
Postet av: bambino

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! http://www.ojgetti.org/bambino

04.03.2007 @ 07:55
Postet av: nude

Great site! Good luck to it's owner! http://www.ojgetti.org/nude

04.03.2007 @ 10:48
Postet av: figa

sono eccitato circa questo luogo, buon lavoro!:) http://www.nuovi5y.org/figa

05.03.2007 @ 13:43
Postet av: fiorentina

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.nuovi5y.org/fiorentina

05.03.2007 @ 16:16
Postet av: umbria

OOOOO! Luogo che molto buon avete! Saluti da Milano:) http://www.nuovi5y.org/umbria

05.03.2007 @ 18:46
Postet av: tattoo

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. http://www.nuovi5y.org/tattoo

05.03.2007 @ 21:16
Postet av: topless

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.nuovi5y.org/topless

05.03.2007 @ 23:46
Postet av: la scala

Grande sito!! http://www.cartk5e68.org/la-scala

06.03.2007 @ 02:16
Postet av: keira knightley

i'am really impressed!! http://www.cartk5e68.org/keira-knightley

06.03.2007 @ 04:47
Postet av: pasta

Luogo interessante. Info molto importante, grazie molto! http://www.cartk5e68.org/pasta

06.03.2007 @ 07:20
Postet av: alitalia

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) http://www.cartk5e68.org/alitalia

06.03.2007 @ 09:51
Postet av: tiscali

La buona visione del senso! http://www.cartk5e68.org/tiscali

06.03.2007 @ 12:22
Postet av: azzurra

i'am really impressed!! http://www.hjcost32.org/azzurra

06.03.2007 @ 17:21
Postet av: foto

La buona visione del senso! http://www.hjcost32.org/foto

06.03.2007 @ 22:18
Postet av: testi

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. http://www.hjcost32.org/testi

07.03.2007 @ 05:34
Postet av: winmx

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! http://www.hjcost32.org/winmx

07.03.2007 @ 08:02
Postet av: fuoco

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto http://www.hjcost32.org/fuoco

07.03.2007 @ 10:32
Postet av: offerte

pagine piuttosto informative, piacevoli =) http://www.eswco99.org/offerte

07.03.2007 @ 12:57
Postet av: poesia

i'am really impressed!! http://www.eswco99.org/poesia

07.03.2007 @ 15:20
Postet av: Jan Kenneth

Jøsses. Er det alle de illegale innvandrerne i Mexico som sender inn støtteerklæring her, siden du går inn for åpne grenser?

25.04.2007 @ 11:24

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3593218
hits