Borgerlønn, liberalt?

Fikk for en tid siden en oppfordring fra en av mine favoritt bloggere; Marion om å skrive noe om borgerlønn. Så her kommer et lite forsøk.

Først et par tanker om liberalisme og egalitarisme.

I hjertet av all liberal filosofi er trua på verdigheten til det enkelte menneske, som er i sin frihet til å gjøre mest ut av sine evner og muligheter etter egne ønsker, med den eneste begrensing at man ikke gripper inn i friheten til andre medmenneskers mulighet til å gjøre det samme.

Dette impliserer en tro på likeverdet og likheten mellom mennesker på en side, samtidig som det på en annen side er en manifestasjon av vår unike ulikhet. Hver og en av oss har en lik rett til frihet. En grunnlegende og fundamental rett presist fordi vi  er forskjellig. Fordi vi vil ønske å gjøre forskjellige ting med vår respektive frihet.

En liberaler vil derfor skarpt skille mellom like rettigheter og muligheter på den ene siden, og materiell likhet eller liket i utkom på den andre siden.

Liberalere kan gjerne ønsker varmt velkommen at historien har vist at et fritt samfunn har en større tendens til å fremme materiell likhet en andre samfunnsformer som er prøvd. Men dette er mulige positive bi-produkt av et fritt samfunn, ikke selve rettferdiggjørelsen av samfunnet.

Som liberalerer kan en godt ønske velkommen virkemidler som klarer å promoterer både frihet og likhet, som for eksempel statlige virkemidler for å eliminere monopol makt i markedet. Som liberal ser jeg privat veldedighet slik som Frelsearmeen som utføres med det mål å hjelpe de mindre heldige i samfunnet, som et eksemplarisk bruk av ens egen frihet.  

Liberalere om det være seg Adam Smith, John Stuart Mill eller dagens Milton Friedman  og undertegnede (måtte bare skrive meg inn i den rekka ;-)) har alle godtatt at man som samfunn kan bruke statlig virkemidler mot fattigdom, som en mer effektiv måte for hvordan samfunnet kan hjelpe de ”nederst ved bordet”.
Men det er ingen tvil om at man også ser negative sider ved  slike statlige tvungne felleskaps løft; flertallet ”kjøper seg fri” over skattesedelen fra sin personlige moralske plikt til innsatts for også de som ikke har det så godt som en selv.

En egalitær tenker vil gjerne ”henge med” så langt også. Men egalitarismen vil ønske å gå lengre, gjerne ved å varmt forsvare det å ta fra noen for å gi til andre. Ikke med den begrunnelse at det kan være en mer effektiv måte for ”noen” å oppnå de mål ”samfunnsplanleggeren” har ønske om å oppnå, men fordi det etter egalitær logikk skal være ”rettferdig”. På dette punkt kommer likhet skarpt i konflikt med frihet. Man må velge en. Man kan ikke være både egalitær og i denne sammenheng liberal.

Derfor skiller borgerlønnen seg radikalt fra alle andre former for ”sosiale” ytelser. Den har ikke som mål å ta fra ”noen” (de rike) og gi til andre (de fattige). Den er ikke tiltenkt for å gjøre samfunnet mer ”rettferdig”. Og samfunnet blir ikke mer ”rettferdig” desto høyere den er. Men den har sin helt klare plass i et liberalt samfunn.

Alle har lik rett til den, på en måte som kan sikre samtlige fra de dypeste hull livets vei kan by på. Borgerlønnen kan hjelpe de ”nederst ved bordert” på en mer effektivt måte en de fleste private løsninger, og mer verdig en dagens statlige løsninger. Borgerlønn organisert riktig klarer både å gjøre det lønnsomt å jobbe fra første time, samtidig som den er bærekraftig for samfunnet og tilstrekkelig for den enkelte.


Men hvordan skal en få til det da?

Selv har jeg landet på en organisering som kalles ”negativ inntekstbeskatning” som av alle mulig menn ble "oppfunnet" av  Milton Friedman og skissert i hans populærvitenskapelige klassiker ”Capitalism and Freedom”. Kanskje ikke boken som er i flest sosialisters bokhylle, men den er  i tilegg til å være et godt forsvar for hvorfor åpne og frie markeder henger sammen med åpne og frie demokratier også et strålende forsvar for borgerlønn.

Negativ inntektsbeskatning går i korte trekk på at hver enkelt får f.eks  - 100 000 i ”fiktiv”  negativ inntekt. Og får utbetalt skatteprosenten. Derfor betegnelsen ”negativ” inntektsbeskatning, da staten må betale ut skatt, istedenfor å ta inn.

For å illustrere hvordan en slik ordning kan se ut sammen med et bunnfradrag med et par enkle tall:

Inntekt før skatt:........... Skattbar inntekt:.....................Skatt betalt:..............Etter skatt:

...........0 kr .........................-100 000,-.................................-50 000,-......................50 000,-
.50 000 kr...........................-50 000,- ................................-25 000,- .......................75 000,-
100 000 kr.....................................0,-............................................0,-.....................100 000,-
150 000 kr...........................50 000,-..................................25 000,-......................125 000,-
200 000 kr.........................100 000,-..................................50 000,-........................50 000,-



Her er det for enkelhets skyld brukt en skatteprosent på 50% og et bunnfradrag på 100 000,-.

En mer realistisk negativ inntekt ville kanskje ligget rundt - 240 000. Alt avhengig av skatteprosent og bunnfradrag.


Fordelen med en borgerlønn organisert etter modell av negativ inntekstbeskatning er at det gjør det lønnsomt å jobbe fra første krone tjent. Den kan erstatte sosialhjelp og minstepensjon. Og gir oss som storsamfunn muligheten til å kutte i byråkrati og skjemavelde, mens den enkelte bruker får større verdighet og slipper stemplet som ”særbehandlet” eller ”snylter” etc..

For de som av ulike grunner må uføretrygdes kan man gi en individuell størrelse på den negative skattbare inntekten etter det medisinske behovet.

Her er en god artikkel om negativ inntektsbeskatning. Her med Australia som modell.


Kommentarer:
Postet av: Eric

Her er det for enkelhets skyld brukt en skatteprosent på 50% og et bunnfradrag på 100 000,-.

22.05.2006 @ 08:29
URL: http://www.jewelry-riches.com/
Postet av: Erlend

? Spam?, eller et hint om å kjøpe giftering??Hm..

22.05.2006 @ 08:46
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

hehe... det var nok desverre spam, ikke noe frieri. Synd for deg ;O)Forøvrig en meget god artikkel som jeg vil anbefale i min blogg...

22.05.2006 @ 09:15
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Fabelfisk

1: Med 100 000,- før skatt burde man vel sitte igjen med litt mer enn 0,- etter skatt..? For eksempel 100 000,-?2: Veldig oppklarende artikkel. Selv har jeg vært i tvil om borgerlønn egentlig kan forsvares som virkelig liberal, men nå ble jeg jammen meg overbevist. 3: Jeg har lett for å sluke slike forsvar rått så det hadde vært meget interessant med synet på saken fra motstandere av borgerlønn. Men jeg tror det skal mye til for å være imot borgerlønn og for det ueffektive, urettferdige, regnskogfiendtlige skjemaveldet som dagens trygdeordningsjungel utgjør..4: Finnes det noe land som har gjennomført disse borgerlønnsprinsippene i praksis?-Fabelfisk

22.05.2006 @ 10:08
URL: http://fabelfisk.blogspot.com
Postet av: Erlend

Obs, *pinlig* helt riktig observert fabelfisk, 100 000 før skatt skal gi 100 000 etter skatt :-)Er nå rettet opp :-)

22.05.2006 @ 10:13
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Erlend

Knut Stian, takk for anbefalingen :-)

22.05.2006 @ 10:17
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Erlend

Fabelfisk:Portugal er kanskje det nærmeste vi kommer et land så vidt jeg vet, med en garantert minsteinntekt fra 1997. Ellers så har Dauphin og Manitoba i Canada hatt noe de definerer som ?mincome? som er en slags borgerlønn fra 1970 tallet. I Europa så har Wien innført en egen by borgerlønn da de har lokalt skatteøre. Noe som har vært så suksessfult at det liberale partiet ønsker å gjøre ordningen nasjonal. Ellers så skal det sies at man i endel byer i USA på 50-tallet hadde endel tester i endel byer som viste et par negative erfaringer. Borgerlønnstilhengere som Milton Friedman har til gjengjeld kritisert de testene for problemet med alle slike forsøk, er at de gjerne forsterker de mulig negative effektene. For der du sier til et menneske; nå får du en ekstraordinær mulighet til å få borgerlønn i to år. Etter to år fjerner vi den. Da gir du et større insentiv til å misbruke den. Eller som endel testpersoner svarte i USA, nå hadde man sin livs eneste sjanse til å reise et år..

22.05.2006 @ 10:46
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Fabelfisk

Spørsmålet er da selvsagt hvordan man skal unngå at dette blir en flott ordning for alle som vil ha ferie. Jeg mener i hvert fall at man må kunne stille noen former for krav til de som mottar slik støtte.Et annet problem slik jeg ser det, er de som faktisk ikke er i stand til å håndtere penger til å dekke sine egne grunnleggende behov, for eksempel narkomane eller ekstremt spillegale. Hvordan skal man unngå at disse bruker borgerlønnen til å finansiere sitt misbruk eller sin galskap? Kan man for eksempel la deler av borgerlønnen bli utbetalt i husly til de som ikke har det? Eller er dette overformynderi og illiberalt?Jeg vet dette lett fører inn i en mer grunnleggende diskusjon om liberale verdier: Er retten til et fritt liv også retten til å ødelegge sitt eget? Eller innebærer for eksempel rusmisbruk at man ødelegger for andres frihet (for eksempel familiens) og at dette dermed strider mot liberale prinsipper?

22.05.2006 @ 11:50
URL: http://fabelfisk.blogspot.com
Postet av: Conad

Glimrende, Erlend! Fabelfisk - slik jeg ihvertfall ser det er det ikke meningen å legge ned sosialkontorene - men, å la disse få jobbe med de som faktisk har problemer (som de du nevner). I forhold til spørsmålet om ikke alle ville ta seg en ferie med borgerlønn: vi har allerede rettigheter som gjør at man får penger fra staten om man ikke har inntekt. De som er villige til å leve for nesten ingenting for å slippe å jobbe er allerede i det systemet. Med borgerlønn vil disse få en grunn til å jobbe litt, ved at det faktisk vil lønne seg å jobbe lite også....

22.05.2006 @ 22:58
Postet av: Kapitalismus

Dette er absolutt verdt å se nærmere på Erlend. Men man må passe på slik at ikke negativ inntektsskatten blir satt for høyt. Synes 100 000 ville vært en passe sum. 240 000 blir veldig høyt og da spørs det hvor mye de utgifter som faktisk spares, og hvor mye der oppfordres til jobbing. Men det er verdt en større utredning.

23.05.2006 @ 02:35
URL: http://kapitalismus.blogspot.com
Postet av: Erlend Sand

Fabelfisk: For endel vil altid det å håndtere penger være et problem, om de kommer fra arbeid, dagens sosialordning eller en fremtidig borgerlønn. Men prinsipiellet sett så mener jeg at det er en rett til for eksempel å ta selvmord. Selv om mange vil bli berrørt av det. Men selvfølgelig krever et samfunn med så stor frihet også robuste ordninger som borgerlønn, barnevern (i forhold til famile), og ikke minst sterke og aktive lokalsamfunn med frivilige institusjoner som frelseearmen, fotballlag og organisasjoner som i tilegg til eventult "velykket" eller "mislykket" familie etc. er rammer rundt den enkelte.

24.05.2006 @ 06:46
URL: http://erlendliberal.blogg.no
Postet av: Fabelfisk

Vel, det å håndtere penger er selvsagt alltid et problem for noen (og en eller annen gang for de fleste). Men som Conad sier, det er vel ikke meningen å legge ned sosialkontorene. Det var bare en tanke at for de som ikke klarer å velge å dekke sine grunnleggende fysiske behov selv, kunne disse bli dekket av borgerlønnen automatisk. Hva de ellers måtte finne på ville være opp til dem. Slik jeg ser det, er det ikke frihetsberøvelse å gi noen et sted å bo. Men det er sikkert ekstremt mange sider av den saken jeg ikke har tenkt igjennom (jeg er jo ingen politiker), og det ville sikkert bli vanskelig å gjennomføre i praksis.Ja, gode rammer betyr selvsagt mye, særlig frivillig arbeid og det at andre enn den nærmeste familien kan være med å skape bedre forhold for enkeltmenneskene. Dette med retten til å dø er jo også et vanskelig spørsmål. Et funksjonsfriskt menneske har selvsagt rett til å ta selvmord - hvem skulle straffe det? Spørsmålet er vel heller i hvilken grad man skal legge til rette for selvmord. Når det gjelder kronisk, absolutt lidelse og utsikter til et liv som ikke er et liv er jeg helt klart en tilhenger av retten til å dø, og retten til å få hjelp til å gjøre dette på en verdig måte. Nå tror jeg at jeg sporet veldig langt av borgerlønn-sporet. Forøvrig synes jeg borgerlønn virker som en betraktelig bedre idé enn dagens trygdejungel!! Det jeg lurer på, er imidlertid hva de økonomiske konsekvensene blir når man fjerner barriéren det er å gå på "sossialen" og be om penger. Jeg kjøper argumentet om at det vil lønne seg å jobbe fra første krone, men det må da være fryktelig mange, særlig ungdom, som synes det er fint å bo hjemme hos mor og far og gjøre ingenting og få penger for det. Eller er jeg fordomsfull nå?

24.05.2006 @ 18:08
URL: http://fabelfisk.blogspot.com
Postet av: Sexy Sadie

For slike som drømmer om å være "evige studenter", eller i alle fall sitte på skolebenken i mellom jobbingen så vil "borgerlønn" på 100000 kr i året være luksus i stedet for dagens ordning med statens ågerkasse for utdanning. Med tanke på at folk antageligvis må omskoleres minst 2 ganger i løpet av sitt liv så er det faktisk en tanke med borgerlønn.

25.05.2006 @ 15:20
URL: http://www.ssbaby.blogspot.com
Postet av: Marion

100 000 kontra dagens 80 000 (er det ikke?) vil kanskje ikke være luksus der og da, men det å slippe å betale det tilbake ville jo vært stas :)Takk for informasjon, Erlend. Interessant :)

31.05.2006 @ 09:10
URL: http://www.marion.blogg.no
Postet av: Gael

http://049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b-t.ng44rve.info 049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b [url]http://049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b-b1.ng44rve.info[/url] [url=http://049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b-b2.ng44rve.info]049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b[/url] [u]http://049e7b2f55e191335c3c4c2c7cbce19b-b3.ng44rve.info[/u]

Postet av: Richard

Ifølge disse tallene vil en som tjener 200 000 tjene på å slutte å jobbe og bare motta borgerlønn, siden han da sitter igjen med det samme etter skatt, men kan bruke dagene til hva han vil i stedet for å jobbe.

05.08.2008 @ 12:16
Postet av: Ørjan Lothe

Hei!, en meget velskrevet artikkel om borgerlønn. Kunne du lagt noe av teksten inn i "borgerlønn på Wikipedia"? (http://no.wikipedia.org/wiki/Borgerl%C3%B8nn). Det vil heve nivået betraktelig, samt gi større nedslagsfelt for disse tankene. Hva tenker du om dette forslaget?Vennlig hilsenØrjan Lothe

25.08.2008 @ 02:34

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1325195
Borgerlønn, liberalt?

I hjertet av all liberal filosofi er trua på verdigheten til det enkelte menneske, som er i sin frihet til å gjøre mest ut av sine evner og muligheter etter egne ønsker, med den eneste begrensing at man ikke gripper inn i friheten til andre medmenn......

sonitus.org
22.05.2006 @ 08:52
hits