Eruopablogg

Siden jeg jobber så mye med EU spørmsål for tiden har jeg valgt å lage enda en blogg. Jepp. To er bedre enn en, osv.

Her er adressen:

http://erlendsand.wordpress.com


Jeg legger på ingen måte ned denne bloggen. Her vil jeg fortsatt kommentere verden fra mitt liberale perspektiv ;-)

Universitetsfond, ikke så dumt, eller?

Tenkte jeg skulle lufte en ide fra programdebatten i Unge Venstre, universitetsfond :-)

Universiteter og forskning er av avgjørende betydning for å sikre at det sivile samfunn som motvekt til statsmakten, gjennom å avdekke og spre kunnskap uavhengig av andre samfunnsinteresser. De utøver en definisjonsmakt over premissene til enhver offentlig debatt.

Staten må avstå fra å detaljstyre universitetene for at disse skal kunne fungere som autonome samfunnsbærende institusjoner. Denne uavhengigheten nødvendiggjør at finansieringen kommer fra flere kilder.

Vi foreslår at Universitetene bør gjøres til selvstendig stiftelser. For å sikre økonomien til Universitetene bør staten opprette fond for hvert universitet for å finansiere driften og eventuelle langsiktige investeringer. Disse fondene bør være av en slik størrelse at den gjennomsnittlig avkastningen dekker størsteparten av de faste utgiftene.

Statlig finansiering utover opprettelsen av fond bør skje gjennom betaling for forskning eller belønning av spesifikke resultater i utdanning og forskning.

Hva dere tror? En spennende ide?

Når man bruker andres penger...

Som Adrion har vært inne på i en kommentar til forrige post om Terra skandalen her på bloggen, er det en forskjell på hvordan mennesker bruker penger. Avdøde nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman forklarer i dette YouTube klippet de fire viktigste forskjellene sett fra sitt ståsted.

1. Når du bruker dine egne penger på deg selv.
2. Når du bruker dine egne penger på andre.
3. Når du bruker andres penger på deg selv.
4. Når du bruker andres penger på andre.

Mye av problemet med myndigheter er at all offentlig pengebruk ligger i kategori fire. Når noen bruke andres penger på andre. Ekstremeksempelet er selvfølgelig Terra saken, der man tokk opp lån i framtidige offentlige inntekter og gikk ut og spekulerte i avanserte fondsstrukturer.

Men det meste av offentlig virksomhet faller også under denne måten å bruke penger på. Landbruksbyråkraten bruker skattebetalernes penger på tilskudd til bønder. Forsvarssjefen bruker skattebetalernes penger på nye MTBer som man så legger ned. Problemet er å finne ut hva staten må gjøre?

Staten bør minimaliseres til å gjøre kun det private ikke kan. Pluss at myndighetene bør utsettes for konkurranse på flest mulig felt for å minimere offentlig stormannsgalskap. SÅ Hva bør og hva kan staten drive med?
Små kommuner = svak administrasjon?

Kunne kommunesammenslåinger forhindret Terra skandalen?

Større kommuner med mulighet for en mer profesjonell administrasjon med større fagmiljø kunne kanskje ha hatt større ryggrad mot selgere? Eller er det bare tilfeldig at alle de fire kommune er relativt små kommuner?

En annen vinkling kunne være å spørre om det er kommunenes plassering i utkanten som er problemet? Er det plasseringen som har gitt kommunene lite tilgang på økonomikompetanse? Eller er det mangelen på dyktige politikere i utkantene?

Blir de politiske miljøene for små i små kommuner? Er problemet en kombinasjon av begge av disse faktorene, at kommunene er små og plassert i utkantstrøk?

Da man ikke kan flytte kommunen geografisk kunne man i det minste minske ulempen ved å være liten. Er det mulig man kunne ha redusert risikoen for lite optimale beslutninger ved å gjøre kommunen større og dermed sørge for en større beslutningskompetanse?

Spesielt tenker jeg på småkommunene Hattfjelldal med kun 1472 innbyggere og Hemnes med kun 4510 innbyggere. Selv Rana med sine 25 190 innbygere og Narvik med sine 18301 innbyggere er ikke akkurat særlig store.

Spørsmålet er om kommuner under en viss størrelse, la oss kalle det kritisk størrelse, oftere møter på problemer en kommuner over kritisk størrelse?

Det har jeg ikke sett noe undersøkelser på. Det har lenge slått meg hvor fantastisk mange flere politikere Norge har en Sverige og Danmark. Konkret valgte vi den 10. september over 12 000 politikere inn i kommune- og fylkesstyrer her i Norge. Sverige, med nesten det dobbelte antallet innbyggere, har omkring 15 000, mens Danmark, med flere innbyggere enn Norge, kun har 5000 folkevalgte politikere. Dette betyr at mens Danmark har én politiker per 1000 innbyggere, har Norge nesten tre.

Går man bak tallene ser vi at det høye antallet i Norge skyldes det store antallet kommuner vi har. Sverige har 290 og Danmark har etter dette årets kommunalreform kun 275. Her i Norge har vi i dag hele 433 kommuner.

Og når vi har ekstremeksempler som Hattfjelldal med kun 1472 innbyggere, må det være lov å stile spørsmål om så små enheter gir ideelt med beslutningskompetanse? For ikke å snakke om kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen skal gjøre for sine innbyggere?

Tesen min er altså at et stort antall politikere fordelt på mange små kommuner ikke nødvendigvis gir bedre beslutninger, bedre legitimitet eller større oppslutning en færre politikere samlet på færre kommuner.
Og det er ikke bare snakk om en mulig gevinst nasjonalt sett, men å unngå å bære en mulig høy risiko lokalt for de aller minste kommune for dårlig tjenesteproduksjon og svake beslutningstakere.

Hva tror du?

Min nye arbeidsplass

Slik ser min nye arbeidsplass hos Europeisk Ungdom ut :-)

image26

Seks månder og er ringen sluttet?

Tenkte i utgangspunktet kun å publisere et mobilvideo opptakk jeg gjorede fra en debatt om EU jeg hørte på i Trondheim i dag, men kom på at det har vært en stund siden jeg har oppdatert bloggen min, så da må man si litt til.

Hva har jeg gjort i de siste 6 månedene?

Jo mye..

La oss ta 11 høydepunkt.

1. Prinsipprosessen i Venstre

2. Venstres Landsmøte med EU-spenning

3. Debatteam

4. Afghanske "illegale" flyktninger

5. Valgkamp

6. Lederkandidatur

7. Civita

8. Dykking og Egypt

9. Unge Venstres Landsmøte

10. Pogromkomiteen og sentralstyre

11. Reisesekretær for Europeisk Ungdom

 

1. Prinsipprossen i Venstre

Som skrevet om her på bloggen før så hadde jeg gleden å lede prinsipprossen i Unge Venstre, og dermed sitte i Venstres prinsippkomité. Det var en veldig spennende prosess som endte med at Venstres landsmøte vedtokk dette programmet. Jeg var litt stolt. Vi hadde fått Venstre til å tilslutte seg Liberalismen, sagt prinsipielt ja til overnasjonalitet og fri migrasjon, nei til monarki og ja til skille av stat og kirke. Ikke så dårlig.

 

2. Landsmøte med EU-spenning.

På landsmøtet til Venstre var spenningen der. Skulle vi kjøre EU saken? Selv satt jeg i redaksjonskomiteen for Unge Venstre og hadde det litt vanskelige valget om jeg skulle på veiene av JA- folkene i komiteen ta ut dissens mot det nøytrale EØS punktet som hadde blitt innstilt fra Landstyret i Venstre. Man kan vel si at vi var i tvil helt til "fem på tolv": Det ble min oppgave å under debatten i salen gå opp å trekke JA-folkene i komiteens JA til EU innstiling i prinsipprogrammet. Begrunnelsen var at det var bedre å få et nøytralt EØS punkt en et tapt JA-punkt. Det var noen tunge skritt å gå opp mot talerstolen. Men jobben måtte gjøres. Heldigvis fikk man god støtte av Unge Venstres leder på det tidspunktet, Lars-Henrik Michelsen og ei oppmuntrende melding fra Venstres nestleder Trine Skei Grande. Som forøvrig sto for EØS punktet. Det som var gøy, var å vinne republikk debatten. President favoritter: Torbjørn Jagland, Carl Bildt, og kanskje hm... Michelsen?

 

3. Debatteam

image20

Etter landsmøtet i Venstre så tok undertegnede til ordet for at Unge Venstre måtte skape et debatt-team, litt pompøst kalt Eliteteamet, som skulle gjøre to ting for Unge Venstre. A) Skrive Unge Venstres skolevalgsdebattperm. En perm som skulle både være Unge Venstres valgkamp retorikk og et oppslagsverk innenfor "alt" man kunne bli angrepet på, eller man skulle få lyst til å angripe andre på i skoledebatter. B) Selve teamet av personer skulle stå for skoleringen i tale og debatteknikk pluss selv ta de største debattene. Det var en meget spennene prosess. Et høydepunkt var hytte tur på Sota Sæter turisthytte, hvor vi satt igjennom helle påsken og skrev hoveddelen av debattpermen og la grunnlaget for skolevalgkampen.

 

4. Afghanske "illegale" flyktninger.

image21

Noe av det som har rørt meg mest i året som har gått var å bli engasjert i Asylmarsjern. Det begynte med at man møtte de på Lillehammer, og så hvordan en samling litt slitne unge Afghanske illegale flyktninger tappert gikk mellom Trondheim og Oslo. Det var noen dramatiske uker. Selv valgte jeg å sove sammen med de endel døgn forran Stortinget. Etter arrestasjonene av 20 av de. Prøvde jeg etter beste evne å hjelpe de som valgte å sove ved Jacobs kirke i Oslo. Få ting har gjort meg mer forbannet en møte med den politiske elitens kalde skulder blinde øyne for den urett det er å hindre den mest naturlige av alle naturlige rettigheter. Retten til å bevege seg.

 

5. Valgkamp
image22
I valgkampen var mitt hovedansvar å ha en nasjonal kontroll over skolevalget for Unge Venstre. 384 skoler, over 100 debattanter og alt dette så å si presset inn på 2-3 uker. I utgangspunktet en fulltidsjobb bare å koordinere dette, så skulle jeg også ta 1-2 skoledebatter hver dag selv i Sør-Trøndelag. I Sør-Trøndelag var jeg selv 4. kandidat til fylkestinget. Det var tre hektiske uker, telefoner døgnet rundt. Men mye gøy. Spesielt gøy å være i debattene. Når skolevalget var ferdig var det deilig å oppleve at vi klarte å gi Unge Venstre det beste skolevalg på mange år. Med fem blank. 5 %! Personlig var det litt leit at sitt eget hjemfylke gikk ganske dårlig, selv om en selv gjorde greie valg. Men alt i alt en god erfaring å ta med seg. Ellers besto valgkampen av å møte i debatter på kveldstid som kandidat. Om det var for Asylsøkere, homouken eller andre arrangementer i Trondheim, så var det givende. Til slutt var det valgvake på Tree Lions pub i Trondheim, der vi fikk feiret valgresultatet, med et ok resultat i Trondheim.

 

6. Lederkandidatur.

image23

Mot slutten av Juni ble det klart for meg at jeg ønsket å stile som leder i Unge Venstre når det ble klart at Lars-Henrik ikke ønsket gjenvalg. Det er en litt spesiell prosess. For meg begynte det med at man hadde blitt oppfordret av et par fylkeslag og endel personer som sto en nær. Pluss et personlig ønske om å få gjøre noe ordentlig med det norske samfunnet. Når man tenker på det så må man sove litt på ideen. For meg var det avgjørende at jeg ønsket å bruke lederstillingen til å kjempe for min største hjertesak. Den politiske kampen for det liberale samfunnet. Ønsket var å lede den ungdomsorganisasjon som i dag er den mest liberale av samtlige i Norge.  Mitt ønske var å videreføre den prinsipielt tenkende samtidig som den aksjonistiske liberale organisasjonen. Jeg ønsket å fronte en organisasjon som kunne være prinsipielt bevist sin rolle som "partiets salt". Et UV som skulle mene det riktige, ikke fordi det riktige ble vedtatt i morgen, men fordi kampen for det riktige er rett i seg selv og fordi Offentligheten trenger flerre prinsippille liberale stemmer.

For meg var dette den grunnlegende motivasjonen for å tørre å hive meg ute i lederkampen. Vi ble til slutt hele seks kandidater, som alle blant annet hadde en spennende lederdebatt under Unge Venstres sommerleir. I de siste dagene av september mens jeg var på en "etter valgkampen" ferie i Sharam El Sheik i Egypt fikk jeg telefonen fra Valgkomiteen om at jeg ikke var innstilt. Etter noen uker fikk jeg vite at jeg fikk gjenvalg som sentralstyremedlem. Jeg valgte å ikke stile til kampvotering. Hovedbegrunnelsen var to delt. Først og fremst hadde komiteen funnet frem til ei meget dyktig leder. Sekundert at jeg ønsket å unngå en "vinn eller forsvinn" situasjon. Jeg føler fortsatt at jeg har mye å gi organisasjonen og at organisasjonen har mye å gi meg. Derfor var det motiverende å bli innstilt til gjenvalg for tredje året i sentralstyret.

7. Civita.

I hele denne perioden har jeg vært tilknyttet tankesmien Civita. Det har vært spennende. Ikke bare jobber et par av de mest prinsipielt tenkende liberalere i Civita. Jeg liker hele konseptet om en tankesime. En smie som skal smi tanker etter mål om å formidle det riktige og langsiktige, selv om det riktige ikke er populært blant "døgnet flertall".

8. Dykking og Egypt

image25

På min "få igjen kreftene etter valgkamp" tur  i Egypt reise igjennom Nama Bay, Sharam El Sheik og Kairo så fikk jeg tatt min "PADI-Open Wather diver" og oppdaget dykking. Ingenting slår det. Det er kjempe gøy. En sikkelig gøy hobby. Venter nå bare på tørrdraktkurs. Pluss at Pyramidene var fantastiske.

9. Unge Venstres landsmøte i Ålesund.

Årets landsmøte var preget av tre forhold. Temaet. Sosialt ansvar. Kampen om resolusjoner. Og ny valg av leder. Selv fikk jeg også delta i en kampvotering. Mot det som ble nyvalgt nestleder Jonas Stein Eilertsen om kampen om ledelsen av Unge Venstres programkomité. Jeg vant med knapt flertall. 45-42. I mitt favør.

 

10. Programkomiteen.

Når man har fått gleden av å skrive Unge Venstres første helhetlige program siden 2001 så blir det en spennende prosses. Håper å dra veksler på de erfaringene jeg gjorde meg under Venstres prinsipprosess. Målet mitt er at hele organisasjonen skal bli hørt. Vi skal motivere for ideedebatt og brei politisk debatt om hvilken politikk som er den riktige for en liberal organisasjon i 2007. Hvilke svar er våre på de store trendene i verden. Om det er Migrasjon. Globalisering eller kampen for det liberale demokratiet.

 

11. Reisesekretær for Europeisk Ungdom.

På mange måter er sirkelen sluttet når jeg nå har fått jobb som reisesekretær i Europeisk Ungdom. Jobben består i å reise rundt i resten av landet og mobilisere ungdom til EU engasjement. Når dette skrives forbereder jeg verveaksjon i Steinkjer i morgen. Mitt politiske engasjement startet for virkelig da jeg i 2003 ble valgt inni Sentralstyret i Europeisk Ungdom. Få ting er så gøy som å jobbe i en ideell organisasjon som jobber for kanskje den viktigste saken vår generasjon av unge engasjerte i Norge kan jobbe for. Nettopp et sterkere Europa og nedbygging av nasjonalismen, oppbygning av en globalrettsorden. I tråd med Kants drøm. Om at verdensanarki kan erstattes av verdenslov.

Det var vel også avgjørende for mitt partivalg i 2003. Jeg hadde følt meg liberal lenge, men ble først medlem da man traff på mange likesinnede i det liberale miljøet rundt cafe Justisen i Oslo. Etter det ble det ledelse av Trondheim Unge Venstre og mer.

På mange måter har det skjed mye. Også mye mer en det som får plass på en bloggpost.

 

Men om det er noe som skal trekkes frem, så er det den styrkete troen på migrasjon og gleden av å reise land og strand rundt å engasjere unge mennesker til "demokratisk virke".

Åpne grensene!

Dagbladet har denne historien på nett i dag : 
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/04/24/498697.html

Jeg sier bare, åpne grensa.

Hvilke nettsider besøker vi ?

Og hvilke bruker vi mest tid på?  Compete.com har denne bloggposten med de 20 mest "tidkrevende" / besøkte domenene på nettet.  Freakonomics.com har denne kommentareren. Freakonomics har som vanlig et poeng, er de mest tidkrevende nettstende tidkrevende nettopp fordi de er "dårlige", eller fordi vi liker å bruke mye tid der? For de fleste i Compete sin topp 20 så stemmer vel det siste, google.com brukes jo mye fordi den er den beste søkemotoren. Mens Bank of America kanskje brukes mye p.g.a klager?

Noen som har en norsk versjon av topp 20 nettsider ?

Det var dette med å eie produksjonsmidlene...

Jens må vist gjøre som tidligere AKP-Jan sier..  Ta eierskap over produksjonsmidlene...

God Jul

Ønsker dere alle en riktig god jul.

Siden sist vi ønsket hverandre det, så har det blitt færre kriger, aldri er så mange løftet ut av fattigdom og få ganger har så mange levd under demokrati.

Tros alt, ikke et så verst år.

Ord til minne om Milton Friedman

Milton Friedman døde i sitt hjem i San Francisco i den amerikanske delstaten California torsdag, ikke langt unna Stanford-universitetet hvor han underviste. Freidman ble 94 år gammel.

Milton Friedman    

I løpet av de 94 årene har han rukket å skrevet over 34 bøker, blitt nobelprisvinner i økonomi og endret måten store deler av verden ser på markedet og markedsløsninger.

Milton Friedman vil bli savnet i hele det liberale mijø, i Norge, Europa og hele verden.

New York Times skriver denne nekrologen om han.

Milton Friedman sto i front for et liberalt grunnsyn fundert på menneskets ukrenkelighet og troen på frihet som samfunnsbygger. Frie tanker og frie markeder. På mange måter gjennopplivet han og moderniserte han liberalismen for det nye årtusentet.

Noen liberale kampsaker for Freidman var blant mange:

- Frihandel mellom stater
- Fjerning av den Amerikanske verneplikten
- Legalisering av narkotika
- Åpnere migrasjon
- "Begrenset, men viktig stat"
- Markedsløsninger i offentlig sektor
- Private skoler

Mer kommer.

Free to Choose!

Free to Choose er tittelen på den nå 94 år gamle nobelpris vinner i økonomi Milton Friedmans tv-serie fra 1980 og 1990 som senere også ble utgitt som bok.

Vi som har oppvokst her i den ”siste sovjet stat” under statskanalens single tyranni hadde kun fått gleden av lese "innsmuglede" bøker av Milton. Men nå takket være det åpne markedet internett, kan vi se episodene helt gratis på Google Video.

Så til alle som ønsker et pedagogisk innblikk i frimarkeds tenkningen fra "Chicago skolen" innen økonomi, uten at en akkurat er enig med Friedman i alt, er dette en flott serie.   Det er befriende å bli utfordret fra en mer liberal samfunnstemme,  som skiller seg radikalt ut fra den norske politiske andedammen hvor vi alle ser ut av og til å kun konkurrer om å være mest mulig sosialdemokratiske.   Så her anbefales alle til å ta en titt på følgende:PBS Free to Choose 1990 Vol 1of5 The Power of the Market

http://video.google.com/videoplay?docid=-7787585959340388181&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av Arnold Schwarzenegger

PBS Free to Choose 1990 Vol 2of5 The Tyranny of Control
http://video.google.com/videoplay?docid=937135693569057740&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av George Schultz

PBS Free to Choose 1990 Vol 3of5 The Failure of Socialism
http://video.google.com/videoplay?docid=1644108427209770592&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av ex. president Ronald Reagan

PBS Free to Choose 1990 Vol 4of5 What's Wrong With Our Schools?
http://video.google.com/videoplay?docid=-3538006676171119648&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av David Friedman

PBS Free to Choose 1990 Vol 5of5 Created Equal

http://video.google.com/videoplay?docid=-5802215733770646736&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av Steve Allen

For den som ønsker et litt mer "håndgripelig" format kan kontakte Civita som har den som dvd.


Sommertest :-)

Inspirert av favorittblogger Ingrid så anbefales et lite lettsindig avbrekk med  denne "The What Kind Of Candy Are You Test"  personlighetstesten i sommervarmen. Så nå kan jeg slå meg på brystet og erklære at jeg ble "Candy Bar" Hva blir du?

Candy Bar

For oss West Wing avhengige...


You scored as Jeb (President). Dear God,
Mr President Sir..

Jeb (President)

 
100%

Josh

 
85%

Toby

 
85%

Donna

 
75%

Charlie

 
75%

Leo

 
70%

CJ

 
70%

Abby

 
70%

Will

 
35%

Which 'West Wing' Character are You?

Liten skrift

Nå heter det jo at en skal lese det med liten skrift, så kanskje flere leser bloggen min nå?

Har i dag hatt besøk av Raymond på Venstres Hus, Raymond kan mye om blogging og har vist meg hvordan man kan gå inn i "design" menyen på blogg.no og under "rediger stilset" endre skriftstørrelse.
Som den radikaleren jeg er så har jeg nå gjort revolusjon; jeg har endret skriftstørnesle fra 12 til 11 punkter..

Ble det bedre å lese? Eller ble det for liten? Noen som har andre forslag?

Nå bruker jeg Verdana, noen som har forslag til andre skrifttyper?

Republikk ved Svalbard!


Nesten. Alex Hartley har oppdaget en liten øy ved siden av Svalbard som han nå ønsker å  erklære som selvstendig republikk.

Han skal i følge dagbladet ha funnet et hull i svalbardtraktaten, og har nå søkt England og Norge om å anerkjenne han suvereniteten over øya.

Undertegnede er jo glad i republikk, men må innrømme at jeg syns konseptet med én manns republikk er litt sært, for en ting er å ha to tanker i hodet samtidig, noe annet er om flertalstyranniet tvinger hodet til enevelde?

Hm..

Uansett, la republikken leve!

Vi har ikke lov å glemme...

Tiananmen square
Den himelske fredsplass

Che Sponheim

Sol, fantastisk vær og helt herlig i Oslo i dag.

Ble i dag tilropt av en ung Unge Høye-gutt som ropte at mordere ikke er helter. Siden jeg var i det gode kverulant humøret, så spurte jeg han om han viste hvem jeg hadde på brystet. JA, svarte han, "en jævla massemorder fra Cuba" .  Vel sa jeg, gubben driver akkurat nå med masseslakt. Akkurat nå er han i Ulvik og slakter sauen Djupedal. .

Litt forvirret spurte han om SV hadde gitt han VISUM, men nei han er norsk statsborger måtte jeg forklare.

Da gikk Unge Høyres unge håp videre med måpende munn og ristet kraftig på hodet...

Deilig med sommer dere ;-)

Che Sponheim

Landsmøte i Venstre - sett innenfra

Da var Venstres landsmøte avsluttet og det er tid for å gjøre opp status.

For det første sitter man alltid med en spesiell følelse av å være privilegert. Ikke bare er man vist tillit ved å bli valgt som utsending til et landsmøte, men man får oppleve "hele" partiet på en plass. Fra veteranen Leon Bodd fra Oslo, til Unge Venstres nyeste fylkesleder fra Rogaland.

Og man har det skøy.  Man får oppleve gode Venstre talere, om det er Lars Sponheims ledertale der han tok oppgjøret både med Jens og Jensen eller Unge Venstres Lars-Henrik sin tale til landsmøtet.

Selv tokk jeg ordet under debatten rundt det kommende prinsipprogram arbeidet Venstre nå skal starte. Der Venstre skal lage et nytt prinsipprogram for hele ti år frem i tid.

For meg var det viktig å ta opp  den liberale stats struktur - rettstaten, demokratiet, det sivile samfunn og markedet. En firesøyle struktur, med større nyanser en Stoltenbergs "felleskap eller skatteletter".  Et lite oppgjør med "voodoo-Lars" retoriken ble det også tid til. Fritt etter hukommelsen kom det vel ut slik;
- Skatteletter er ikke primært et virkemiddel for å få mer inn i statskassa, det er å aktivt flytte makt fra systemer til borgeren.

Ikke det at Lars Sponheims versjon av "Reaganomics" nødvendigvis er helt feil, men poenget for en liberaler er jo å øke rommet for den personlige friheten, ikke å øke makten til den usynlige byråkraten.  Siden vi holdt landsmøte i bohemenes  gamle by, så måtte jeg ha med et Hans Jæger sitat:

" Det er samfundets positive opgave at skaffe hvert enkelt af sine medlemmer al den frihed som det kan skaffe dem, uden at nogen enkelts frihed derved kommer til at lide. "
 - Hans Jæger

Unge Venstre sammen med Venstres kvinne i utenrikskomiteen Anne-Margrete Larsen fikk også vedtatt en skarp Hviterusslands uttalelse. Noe som gir hele Venstres stortingsgruppe en klar beskjed, kampen for demokrati i Europas siste sovjetstat er Venstres utenrikspolitiske jobb nummer en. Ikke fordi andre oppgaver skal forsømmes, men fordi de kneblede i Minsk trenger vestlige politikere som løfter hviterusslands sak opp i lyset, også når fjernsyns kameraenes lys slokkes.

Med andre ord, ikke så lite gjort på to dager. Så ga vi Lars, Trine og Olaf minst "two more years". Vel fortjent, etter tidens valg siden 1969.  Venstres landsmøte ga klart mandat, vi skal bli det prinsipielle liberale partiet som skal erobre og utvide det liberale rom i samfunnsdebatten.

Selv var jeg så heldig å ble valgt inn som Unge Venstres representant i Venstres prinsipprogramkomité som skal legge frem et forslag til dette nye prinsipprogrammet. Det blir spennende.

Landsmøte...

Er på Venstres landsmøte under helgen. Kommer mer etterhvert..

Nytt banner 2

Nytt banner 2

Prøver igjen, nå med liberal rettferdighet. Hvordan funker det?

Nytt banner!

ErlendbannerNY

Jeg har fått meg nytt banner, bør jeg beholde det? Bør det endres? Tips og triks?Påskeferie :-)

Da tar jeg og bloggen en liten påskeferie :-)

Jeg skal tilbringe påsken på Sota Sæter turisthytte, som er den Norske Turistforenings hytte i Breheimen. Litt avhengig av muligheter for nett så kan det hende at jeg får oppdatert bloggen fra fjelheimen. Uansett ønsker jeg alle lesere en riktig god påske :-)

Har ikke tenkt å minne lille-høyre på meningsmålinger, eller olje-sv på miljø eller for den sags skyld StoltOljeberget om at Valla er tilbake på jobb igjen. Det får vi ta en annen gang :-)


Dagens sitat

I Dagbladets Magasinet uttaler her vår alles kjære Øystein Djupedal

"-  Som opposisjonspolitiker trenger du nesten bare si noe, før du får et fint oppslag. Uten innhold og mening og forpliktelse. Sånn har jeg holdt på i tolv år. Det var en omstilling, det at du plutselig måtte ha noe annet."

Hardt for SV å komme i regjering...

Denne uttalelsen klarte han å hoste opp i samme intervju som han skryter av å ha brukt 250 000 av kunnskapsdepartementets kroner til personlig medietrening.

Ja du leste riktig. 250 000 kroner av våre skattepenger som skulle gå til skoler og utdanning av "unga våre" ble brukt opp på trøndelags store smørbukk. Hipp hurra. Slikt blir det kunnskap av. Om SVs prioriteringer i regjering..


Program å se

Fant denne linken i en artikkel Liberaleren.no. Linken går til et program NRK har laget  om forskjellige rusmidler.

Av og til tar stats tv å lager noe bra.

Konklusjonen i programet er at ingen av ekspertene i programet ville ha valgt alkohol som russmidel viss de skulle velge ét russmidel for Norge.


Renten ett hakk opp - fornuftig.

Sentralstyret i Norges Bank satte som ventet styringsrenten opp med 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet i dag, til 2,50 prosent og det er mildt sagt på tide.

En av de tingene jeg var minst stolt av den forrige regjering, var regjeringens skryt av at man hadde lav rente  og skremselene av at man vile få høy rente. Lav rente er et signal om at økonomien går dårlig. Og et signal til forbrukerene om å låne mer for å invistere mer.  Høyre rente er faktisk et signal om at økonomien begyner å bli mer robust - og at man ønsker å forhindre overopphetning.

Kanskje er inflasjon et fritt samfuns største fiende. Terror, organiserte kriminelle og epidimier blir bare små-kjeltringer å regne målt opp mot skadene av f.eks hyperinflasjon.

Eller som Ronald Reagan sa det: "Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man." .

Så hipp hurra renta går opp!

Bloggen funker igjenn :-)

Etter at jeg begynte å bruke mac, så sluttet blogg.no å funke..

Men nå ser det ut som om jeg endelig igjenn får kontakt med omverden, til noens glede og andres bry :-)

Da loves det hyppigere blogg oppdateringer fra i dag av. Selv har denne månen vært "sykdoms  månen".  Jeg ligget først to uker med omgangsyken, så nå hatt lungebetenelse i tre - fire uker. Men begynner  å bli frisk nå.

Skal oppover til Trondheim til  helga for å innlede på et debattseminar i regi av Trondheim og Sør-Trøndelag Unge Venstre. Det blir  gøy.


Oppegående tanker om ytringsfrihet

Av og til skrives det en selv ønsker å si av andre mer presist en selv får formulert. En av de beste kommentarene undertegnede har sett til den pågående ytringsfrihets debatten er denne i Aftenposten av Arne Jensen og Shahzad Rana:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1216265.ece


Fra artikelen:

......

1. Det offisielle Norge må gjøres religionsnøytralt og sekularisert. Alle trosretninger må likestilles. Vi må erkjenne at vi er et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Alle har krav på respekt som mennesker og beskyttelse for sine rettigheter som mennesker, men ingen kan kreve at andre skal oppføre seg på en bestemt måte fordi en eller flere av oss mener at vår tro gir oss rett til å kreve det.


2.
Kirke og stat må skille lag. Det må være et reelt skille, og ikke et liksom-skille, slik Gjønnes-utvalget har foreslått. Kirke- og kulturminister Trond Giske må akseptere at et skille faktisk innebærer at han ikke lenger kan stille andre krav til den protestantiske kirke enn til andre. Den skal heller ikke ha økonomiske fordeler.


3.
Den kristne formålsparagrafen må fjernes fra skolen. Skolen er et viktig ledd i holdningsskapende arbeid, og den må også sekulariseres.


4.
Blasfemiparagrafen må oppheves, ikke styrkes, slik advokat Abid Q. Raja sikkert i beste mening foreslår. Å gi et eget vern om religiøse symboler eller forestillinger er unaturlig - for ikke å si umulig - i et liberalt, sekularisert og åpent demokrati. Det vil bare skape hindre og ikke muligheter for dialog og debatt.

5.
Ytringsfriheten må styrkes og utvides. Skolene må legge større vekt på å gi opplæring i hvordan et moderne, tolerant demokrati fungerer, parallelt med nøytral opplæring i ulike religioners og kulturelle retningers bakgrunn og historie.

I denne dialogen gjelder det å stå fast ved prinsippene og samtidig forstå menneskene. Like lite som ekstremistredaktør Selbekk representerer Gud eller den kristne krets, like lite representerer de maskekledde og våpenutstyrte ekstremister muslimene som sådan.


Ellers så har Unge Venstres unge liberaler Emil Henry Flakk skrevet gode tanker om ytringsfrihet på sin blogg.

Visjoner!

Årsmøtet til Oslo Venstre var et sikkelig vitamintilskud! Ikke bare var det et møte med 192 liberale og visjonære delegater,  Oslo Venstre klarte å løfte frem tre viktige uttalelser:


Hviterussland

Når årsmøtet i Oslo Venstres valgte å behandle og vedta en uttalelse om hviterussland, valgte årsmøtet å løfte blikket mot den urett som ikke rammer en selv her i overflodslandet.  Det som sjokker meg mest er at  Alexander Lukashenkos knebling av politiske og sivile rettigheter i Hviterussland forbigåes i stilhet. Både av media, domminerenede politikere og de store organisasjonene. Heldigvis finnes det liberalere i Oslo som vil gi stemme til de som ingen stemme har. Les mer på Oslo Venstres sider her.


DNA

Strandbakken-utvalget legger til grunn at  enhver forbrytelse som kan medføre fengselsstraff skal føre til registrering i et statlig DNA register. Når en legger listen så lavt kan man få inntrykk av at det er et mål i seg selv å registrere flest mulig, fremfor hva som er hensiktsmessig ut fra rettssikkerhetshensyn og hensynet til effektivitet i forebygging og etterforskning av kriminalitet.

Igjenn imponerte liberalerene i Oslo Venste da man valgte å prioritere bort en lokal "kunstsak" og behandlet forslaget fra Unge Venstre som inneholdt at DNA registering kun kan skje etter dom for svært alvolige forbrytelser og at ingen skal stå i et slik register på livstid. I praksis at man blir slettet etter fem år viss man har "holdt sin sti ren".  Man trenger virkelig å sette en stopper for dette konstante post 9/11 angrepet på personvernet og sivile rettigheter som konservative og sosialdemokrater har satt i gang.

Skill Kirke og Stat

I tillegg ble det plass til en liten personlig seier, da vi fikk behandlet en uttalelse om skille av kirke og stat. Uttalelsen slår klart fast at Oslo Venstre mener at statskirkeordningen har overlevd seg selv og er uforenlig med flere viktige prinsipper som vårt moderne liberale demokrati er grunnlagt på, som prinsippene om likeverd og religionsfrihet.

Så etter en slik helg, så kan en trygt si at Oslo Venstre har klart å etablere seg som en liberal kraft i Oslo og som den politiske motoren i Venstre.

Viva!

Syk

Nå ligger jeg syk for femte dagen på rad. Det er litt spesielt å ligge å se oppe i det samme takket i fem dager. Jeg blir nok frisk om to dager eller en uke kanskje. Men frisk blir jeg. Så jeg har ingen umidelbar frykt for at dette skal være min tilverelse i evigheten. Men det jeg har tenkt litt på, det er alle de som roper om "livsvarig fengsel", sikring eller andre ord for å gi et menneske en evig utsikt i et tak. Slemme mennesker.

Ipod life..

0800 På vei til jobb i SSB   - Rocky sondtrack -  småspringer nedover ullevålsveien i god Tele2 reklame stil.

0900 Jobb - Snik lytting på podcast av senator Barack Obama, og nyhetsmorgen på p2..

1600 -  stressa,  stresser ned med Leonard Cohen på vei til Venstres Hus. 

1700 - skriver avisinnlegg på Venstres Hus. - Guns´n Roses forklarer meg at dette er Paradise City 

2240 - på vei hjem oppover ullevålsveien - ACDC forteller meg at dette er "Highway to Hell"

2300 - blogger mens John Lenon synger Imagine  (alltid ment han var en liberaler). 

"Ipod har gitt livet vårt bakgrunnsmusikk" - Trine Skei Grande.

Ipod og Ibook

Ipod og Ibook
Jippi

Hayek film :-)

Viss man vil bruke  ca 12 min på å høre den Østeriske liberale tenkeren og nobelpris vinner i økonomi  Friedrich August von Hayek, så kan man se denne filmen.  Filmen viser et intervju med Hayek, der endel studenter spør han ut om temaer som;  sosial rettferdighet, utfordinger i utviklingsland, miljøvern, priskontroll med mer. Hayek bruker også mye av starten av intervjuet  til å argumentere for prissytemets viktighet.

Ellers så kan man gå på Bauta bøker å kjøpe Hayeks kanskje desidert beste bok for oss ikke økonomer, nemlig  "The Constitution of liberty" til kroner 250 ,- eller her på Amazon til  $21.54 + frakt. Viss du er god sosialist og ikke tror på prissytemet så kan du jo få bla opp 443 kr på bokkilden.no for samme morroa.  Konkuranse på bokmarkedet er jo dumt.


Det var det jeg rakk så langt. Og foresten. Godt nytt år :-)

Taggart Transcontinental

Taggart Transcontinental
I nestekjærlighetens ånd så må jeg jo gi denne tegningen som en liten julegave til den store horden undertrykte Randister som sikkert nekter å motta julegaver og andre former for veldedighet.

Det beste med  Ayn Rands "De som beveger verden" (Atlas Shrugged) er bildet av de kreative og hardt jobbende menneskene som ønsker å stå på egen bein og skape seg noe selv. Det å  være sin egen sjef, men som får konsekvent kjepper stukket i hjulene av feige konkurrenter, politikere og samfunnssynsere.  Et samfunn der en slags kollektiv misunnelse og frykt fører til en fatal manglende tro på enkeltmennesket. 

Problemet mitt med Rand er at hennes objektivisme blir for smal. - Uten blikk for problemstillingene som dukker opp der flere liberale prinsipp står mot hverandre. Objektivismen forutseter nesten en tro på at et samfunn kan konstrueres en gang for alle. Det blir en markant forskjell på det å ønske at  samfunnet bør annerkjenne endel grunnrettigheter som f. eks begreper om eiendomsrett og ytringsfrihet.

Men et samfunn uten blikk for at f.eks enkeltmenneskets rett til å leve uten å bli harmet av vold og det samme enkeltmenneskets rett til personvern av og til er motstridene prinsipper. Prinsipper som skaper liberale dilemmaer som  krever politisk balansegang. Uten den forståelsen, blir dette et samfunn på papiret. Om så i Rands tilfelle på beste glanspapir, skrevet med den mest elegante skrift.

Men det er ikke bare politikkens nødvendighet Rand mister, undertegnede har lenge hatt  vanskelig for å se det prinsipielle skillet mellom "positiv" og "negativ" frihet. Ikke at det er vanskelig å skille mellom fravær av tvang, og rett til å få ett eller annet. Men så lenge man krever at det er staten som skal sikre fraværet av tvang, ja  da er det jo også staten som "gir" polititjenester. På samme måte som staten "gir" andre tjenester.  Litt ironisk er det egentlig at anarko-liberalistene ser dette. - Selv om deres konklusjon så er å fjerne staten som sådan.  Men det er en annen diskusjon.

Uansett vil jeg gi Randister, anarko-liberalister med mer, ros fordi at de er med på å utvide rommet for den norske samfunnesdebatten. En debatt som dessverre tar form av en stor sosialdemokratisk budrunde der mine, dine og John Galts penger skal strøes på flest mulig på kortes mulig tid.


Jule-tastaturet

Nå tenkte jeg å bruke jule-tastaturet til ønske alle en riktig god jul. Men så begynte den sekulariserte smådjevelen i meg å våkene. Skulle jeg begynne å ønske folk en hyggelig høytid i stedet? - Slik vår venn Bush nå har begynt å gjøre i det forgjettede land? 
Egentlig litt artig det der, Bush – sekularismens frontridder. Kjøpt og betalt av US kristen fundamentalisme A/S.

Men Jula / Høytiden / (Sett inn hva som passer), er jo en stunden for å være snill. Det lærte jeg som barn (rettere sagt, som ungt barn -er fortsatt bare barnet). Jeg kunne jo ha skrevet om røde-Erik og hans hylets av tullinger i Latin-Amerika. Eller skrevet om alle vestlige privilegerte bønder som sørget for at den fattige verden ikke fikk noe ordentlig julegave av WTO toppmøtet. Men akkurat nå skal jeg la det ligge.

For nå skal jeg bare nyte Jula, gå i Nidarosdomen og spise god kalkun.

God Jul.

God Jul

Nytt banner!

banner3

Tips? Synspunkt?

Stem Pleym, stem nei og stem ja!

Forvirret? Er det vingle Venstre som har tatt over tastaturet? Neida. Men i dag vil jeg oppfordre deg til å stemme på tre forskjellige nettavstemninger.

Nummer 1.

Har du ikke sett bloggen til Per-Aage Pleym Christensen enda , så ta en titt på den her. Eller les hva Pleym skriver om på Liberaleren.no. Pleyms VG-blogg er blant de 5 nominerte til ukens VGblogg:

Stem Liberalist, Javisst!


Nummer 2.

Så til dagens andre gladnyhet. Nå skal vi ha det litt artig med Fremmedfrykt partiet. Gå inn på frp.no og se etter "Ukens spørsmål" i høyre marg. Denne uken er spørsmålet "Bør innvandringsstoppen håndheves strengere enn i dag?" . Her skal så steme nei.

Nummer 3.

VG.
Ja jeg vet dette er lavmål. Både VG og Frp i samme post.. Men VG nett har i dag ca. midt på nettsiden sin et spørsmål om: "Bør en fjerne porno sladen".  Her skal en stemme JA.


Liberal hilsen
Erlend

Om det å tenke selv...

Den Svenske liberale ideologen Johan Norberg leverte tirsdag 8. November i Expressen et krast oppgjør med den franske velferdsmodellen. - Med tittelen Här dör den franska sociala modellen 

Åtte dager senere, onsdag 16. november står så denne artikkelen på trykk i Dagbladet: Den Franske modellens død nå signert Unge Høyres leder Torbjørn Røe Isaksen.

Så det er jo godt å se at Unge Høyre klarer og skrive egne avisinnlegg. - Ihvertfall oversette dem.

Nå er Torbjørn Røe Isaksen  til vanlig en meget skrivefør debattant. Så nå skal jeg ikke mobbe Torbjørn for manglende kreativitet med overskriften. Eller  for at han som en svoren tilhenger av eiendomsrettigheten nesten har bedrevet plagiat. Men istedenfor vil jeg påpeke at inspirasjons kilden; Johan Nordberg er en spennende tenker som har skrevet en flott liten bok om globalisering. Med den herlige tittelen: "Till världkapitalismens försvar"

Temaet som blir tatt opp i begge avisinnleggene er dog for alvorlig til å spøke med. Men det gleder meg jo at også Konservative Isaksen etterspør sårt trengte liberale og radikale reformer i det europeiske arbeidsmarkedet.

Så får vi se om Kagge forlag kommer  med en nylansering til jul med tittelen:  "Torbjørnsverdenskapitalisme" utgitt av  en viss Torbjørn..  *Kunne bare ikke dy meg* 

Hipp hurra - én ny diktator!

Jeg kan jo ikke være dårligere en resten av europas eliter og det norske hoff og stiller meg herved opp og gratulerer Albert med sin nye stilling som diktator.

Albert er ikke valgt av noe folk - men til gjenngjeld godt betalt av sitt folk.
Men det er ikke Albert sin feil, eller rettere sagt; Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi sin feil. Det er den Franske stat - som har godtat dene merkelige formen for føydalstat å leve under de franske vinger.

For siden 1911 har Monaco blitt styrt som et konstitusjonelt monarki med fyrsten som statsoverhode. Statsministeren formelt den utøvende makt, og styrer en regjering på 4 personer. Statsministeren er en fransk statsborger utnevnt av Fyrsten blant kandidater foreslått av de franske myndigheter. Etter 1962 grunnloven deler fyrsten sin makt med det tokammerede nasjonalrådet, som blir valgt for 5 år av gangen.

Byen Monaco blir styrt av kommunestyret med 15 valgte representanter ledet av borgermesteren. - Også de godkjent av Fyrsten.

Makt koruperer og i Monaco har den korupert lenge - For Monaco har blitt styrt av familienGrimaldi siden 1297, da François Grimaldi inntok festningen som beskyttet byen, forkledd som en munk. Det eneste unntaket var i perioden 1789 - 1814, da Monaco var under fransk kontroll. Etter Wienkongressen ble Monaco protektorat av Sardinia frem til 1860. Monacos suverenitet ble anerkjent av den fransk-monegaskiske traktaten av 1861.

Fyrsten var eneveldig frem til grunnloven ble undertegnet i 1911. I juli 1918 ble det undertegnet en avtale som gav Frankrike et "begrenset" ansvar for å beskytte Monaco. Avtalen innebar at Monacos politikk måtte være koordinert med franske politiske, militære og økonomiske interesser.

Dette er et snodig eksempel på en rebublikk som holder i live adelspriveligene til en liten familie - ikke rart at familien Grimaldi har valgt seg følgende latinske slagord som familiemotto: Deo Juvante - Med guds hjelp.

SP, Norges konservative parti?


I dag står den Norske konservatismen ved et tidsskille. Er den i ferd med å omstille seg eller, «modernisere» seg?
Eller må den helt enkelt  føres opp på listen over truede arter i vår politiske fauna? Gitt at konservatismen har mange nasjonale avarter, synes begge deler å være tilfelle.

Som politisk ideologi begynner konservatismens historie med Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France i 1790, den teoretiske kjernen i en mangfoldig og omskiftelig ideologi. Burke fremholdt den franske revolusjon av 1789 som selve antitesen til de politiske idealer som bør veilede samfunnet: Slike omveltninger forbryter seg mot det Burke kalte «naturens klokskap» som har nedfelt seg i samfunnets tradisjoner.

Tradisjonen er en moralsk og praktisk ledesnor for enkeltmennesket hevder konservatismen. Konservatismen ser på enkeltmennesket som av natur er begrenset i sin samfunnsforståelse og som lett lar seg rive med av emosjonelle lyster. Når tradisjoner rives ned, kullkastes rettferdighetens orden hevder konservatismen. Politikkens oppgave bør derfor være begrenset til å hegne om tradisjonens kraft som bærer av individets grunnleggende frihet. Enhver endring bør utføres gradvis og forsiktig og ha som mål bedre å bevare (latin: conservare) historiske normer og konvensjoner.

Det første uttalt konservative parti så dagens lys i England da Tory Party på 1830-tallet skiftet navn til Conservative Party. Siden er en rekke lignende partier stiftet. Vektlegging av å bevare lokale særegenheter har ført til stor nasjonal variasjon innen denne gruppen partier.

På 1800-tallet bar konservatismen preg av å være antimodernistisk og dels udemokratisk, og partiene forsvarte etablerte eliters interesser, som i Høires (tapte) kamp for embetsmannsstaten og kongens makt. I forrige århundre derimot antok konservative partier først og fremst en antisosialistisk karakter.

Det tradisjonelt konservative Høyre har lenge bestått av en ideologisk sammensmelting mellom konservatisme og liberalisme. De senere år har alt flere påstått at konservatismen har måttet vike plass for en «tøylesløs markedsliberalisme».
Skal vi kunne undersøke påstanden, bør vi lene oss på en definisjon av konservatisme som både selverklærte konservative samt kritikere kan enes om, at «konservatismen ikke består av fastspikrede dogmer, men av grunnleggende pragmatisme som må tilpasses sin tid.» Dette er en tradisjonell, vid og formal definisjon mange vil kunne enes om.

Ifølge denne definisjonen finnes det undertiden mange konservative partier i norsk politikk. Og selv på grunnlag av denne rimelige forståelsen av konservatisme, er det absurd å omtale Høyre som landets konservative parti, i betydning det partiet som i størst grad fører en konservativ politikk. Ap, SV og RV står alle for likhet, solidaritet og fellesskapsløsninger som fundamentale verdier av verneverdig art. De er alle verdikonservative, slik sett.

Og både Ap og SV forsvarer en velferdsstat som for yngre generasjoner erfares som en nedarvet politisk tradisjon. Motstand mot å endre den er derfor klassisk konservatisme – av strukturelt merke (SV er dog stadig radikalt/progressivt med hensyn til livsstilsverdier).

Individets frihet. Venstre og Frp påberoper seg, i likhet med Høyre, individets frihet som grunnleggende etisk liberal verdi, som alltid må ivaretas, men som kan realiseres på ulikt vis, til ulike tider. Og Krf ønsker fremfor alt å hegne om familien og troen/kirken som samfunnets bærende institusjoner. Også dette er «god» konservatisme.
Likevel, det virkelig konservative parti i dagens Norge er Sp. Dette er et parti som søker å bevare en hel (primær) næring og en hel sosiokulturell gruppes (bøndenes) egenart, livsstil og verdier, ikke ulikt som med Høire og embetsmannsstaten. Under EU-saken har partiet seilt opp som den sterkeste forsvarer av nasjonale og lokale (distriktenes) tradisjonelle verdier.
EU-saken har da forrykket skillelinjer som konservativ/progressiv og høyre/venstre, der de økonomisk venstreorienterte partiene SV og Sp har vist seg som institusjonelt mest konservative og Høyre og Ap mest «progressive».

Alt dette gjør Sp til den rettmessige innehaver av tittelen «Norges konservative parti», i strukturell forstand. Således kan det synes paradoksalt at partiet nå plasseres på «venstresiden» i forbindelse med dagens regjeringssamarbeid med Ap og SV. Så kan man spørre seg om det er et tegn på et SP som er blir mer radikalt eller om det er et bilde på en «venstresiden» som er blitt konservative.

Liberal hilsen

Erlend

Europas skam

Så i dag på dagsrevyen nok et eksempel på den skamfulle innvandringspolitikken Spania, Italia og Maroko driver.

I innslaget fikk vi se hvordan Spania og Maroko sender flykninger som ikkke får komme inn til Europa rett ut i ørkenen igjenn. Bildene minnet skrekkelig mye om senene i Schindlers liste, hvor stappfulle tog blir loset med makt mot konsentrasjonsleirene. For de afrikanske flyktningene  ventet ikke konsentrasjonsleire, bare verdens størte ørken uten mat og drikke.

Europeiske politikere refererer gjerne til innvandring som et problem som må bekjempes. Implisitt fremstilles innvandring som en trussel mot europeiske arbeidsmarkeder og velferdssystemer. Hvorfor det?
Hadde det vært slik at  våre velferdssytemer og arbeidsmarked ikke tåler flere innbyggere -er det da innbyggerne eller systemene som må vike?

Nå tror jeg ikke våre velferdsytemer må vike, jeg tror faktisk de er desperat avhengig av innvandring. EU har beregnet at vi trenger ca. 10 milioner invandrere i året skal vi klare å oppretholde dagens pensjonsnivå med dagens befolkning. Når man tar med at vi har synkende fødselstall, ja da er behovet ennå større.

Men jeg hadde vært  for innvandring om det så skulle ha kreved store reformer i offentlig sektor (det må vi uansett). For meg er det å kunne bevege seg fritt, og søke jobb der en ønsker en grunlegende rettighet.

Og staten skal tjene borgerne, ikke omvent.

Liberal hilsen

Erlend


Ny blogg :-)

Velkommen til min nye blogg!


Før har jeg blogget på: erlendliberal.blogspot.com , men nå er blogspot byttet ut med blogg.no. For deg som leser vil du nok merke at på denne bloggen blir det noe mer stoff om Venstre, men hovedrammene ligger fast. Målet er fortsatt å skrive en personlig blogg om liberale temaer. Fokuset vil fortsatt være på rettferdig handel, EU og liberale visjoner for  fremtidas stat etter den mislykede sosialdemokratiske velferdstaten.

Så god lesning.

Liberal hilsen

Erlend

hits