Kosovo - free at last!


"We will not resort to violence.
We will not degrade ourselves with hatred.
Love will not be returned with hate."

Dr. Martin Luther King.

Det beste bilde fra Kosovos nyvunnet frihet er jublende kosovoalbanere. Det verste er de sorte t-skjortene som med påskriften Bye, bye Serbia.

Når Kosovo nå feirer sin selverklærte finhet er det historisk. Ikke bare er frie stater et historisk risikoprosjekt på Balkan. Men Kosovo er unikt i sitt slag. Kosovo er formelt et FN-protektorat etter en NATO intervensjon mot Serbia i 1999.

Tre spørsmål seiler opp på horisonten.

1. Albania
Hvor stor innflytelse vil Albania utøve over Kosovo? Trolig blir det ikke noe av Albanske nasjonalisters ønske om et "stor Albania".

2. Russland
Hvor stor skade får vestens anerkjennelse av Kosovo på eksempelvis EUs forhold til Russland.

3. EU.
Når blir Kosovo EU medlem? Kan man se for seg de tidligere fiender Serbia og Kosovo tre inn i EU sammen. Det ville vært vakkert og en historisk hindring mot ny konflikt på Balkan-halvøyen.

Håpet må være at den Serbiske minoriteten i Kosovo ikke blir videre fordrevet og trakassert. Men at selvstendigheten kan brukes til å bygge opp en liberal rettstat etter Europeisk modell, med sterke rettigheter for minoriteter og med sterkt ønske om å oppfølge EUs strenge Københavnkrav.

Men tross alt er dette en gledens dag. Kanskje er Martin Luther Kings ord de beste ønsker for dagen:

"When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of that old Negro spiritual, "Free at last! Free at last! Thank God almighty, we are free at last!"

Ps. Lars Sponheim ønsker at Norge skal anerkjenne Kosovo, etter EU. Det er nok klokt. Men Lars, vær så snill å bli for EU da ;-)

Peer Gynt anno 2008

Lars (Åse): Peer, du lyver!
Manuela(Peer): Nei, jeg gjør ei!
Lars (Åse): Nå, så bann på det er sant!
Manuela (Peer): Hvorfor banne?
Lars (Åse): Tvi du tør ej! Alt ihop er tør og tant.
Manuela (Peer): Det er sant hvert evige ord!
Lars (Åse): Og du skjems ei for din mor

Norwegian hospitality

Til alle russere med mastergrad i romteknologi. Ikke gift dere i Norge.  For guds skyld ikke gift dere samtidig som dere tar en doktorgrad ved NTNU. 

Det er nemlig slik at vi i Norge har skaffet oss en Panzer-Hansen som vil komme å få sjekke hvorvidt det er varmt på begge sider av sengen deres. Staten vil sjekke hvorvidt du som "ektefelle" defacto bor 7 dager i uken sammen med din ektede

Viss du eksempelvis pendler for å ta en doktorgrad, da er det ikke doktorgraden vi bejubler, men pendlingen vi politianmelder.

Dette er selvfølgelig en del av kunskapsløftet.

Norge mistet en god forsker. NTNU mistet en god ansatt. Canada fikk en. Det triste er at dette er en av de  lykeligste innvandringshistoriene. De ulykkelige drukner før de kommer til Europa. De selger sine kropper for å betale sin gjeld til de som kunne lose de inn til det forjgettede land.  Men det er en annen historie.


hits