Universitetsfond, ikke så dumt, eller?

Tenkte jeg skulle lufte en ide fra programdebatten i Unge Venstre, universitetsfond :-)

Universiteter og forskning er av avgjørende betydning for å sikre at det sivile samfunn som motvekt til statsmakten, gjennom å avdekke og spre kunnskap uavhengig av andre samfunnsinteresser. De utøver en definisjonsmakt over premissene til enhver offentlig debatt.

Staten må avstå fra å detaljstyre universitetene for at disse skal kunne fungere som autonome samfunnsbærende institusjoner. Denne uavhengigheten nødvendiggjør at finansieringen kommer fra flere kilder.

Vi foreslår at Universitetene bør gjøres til selvstendig stiftelser. For å sikre økonomien til Universitetene bør staten opprette fond for hvert universitet for å finansiere driften og eventuelle langsiktige investeringer. Disse fondene bør være av en slik størrelse at den gjennomsnittlig avkastningen dekker størsteparten av de faste utgiftene.

Statlig finansiering utover opprettelsen av fond bør skje gjennom betaling for forskning eller belønning av spesifikke resultater i utdanning og forskning.

Hva dere tror? En spennende ide?

Punktprogrammet er overlevert :-)


Etter over seks helger, mange lange netter og en god påskesamling på Sota Sæter turisthytte avleverte nå programkomiteen i Unge Venstre sitt førsteutkast til ny politisk platform for Unge Venstre.
p3190062
Her ser dere programkomiteen i påskesolen.

Titelen ble: Liberal. Radikal. Global :-) Utkastet kan fåes ved å sende meg en epost :-)

Nå venter vi bare på innspillene fra rørsla :-)
hits