Ikke i de blinde krefters vold.

Legger ut manuset til ideologi innledningen jeg holdt på Unge Venstres sommerleir.

Takk til alle som skrev opp sine 10 liberale prinsipp :-)

De blinde krefters vold

76 afghanske flytninger valgte å sultestreik med egen helse som innsats for å få bli i Norge. Mange håpet at regjeringa skulle visse den minste form for humanisme og la det skje.

Afghanerne trodde det selv at de skulle få bli, da landets finansminister gikk på tv og sa at de alle hadde rett til ny vurdering.

Det norske utenriksdepartementet fraråder tross alt nordmenn på det sterkeste å reise til Afghanistan. Så det å tvangsende noen ditt i mot FNs anbefaling virket ikke bare kaldt og kynisk, men direkte ulogisk.

Men det fikk Aps utkasterminister Bjarne Håkon Hansen i ærlighetens navn til å uttalte til Aftenposten:

 ”Den snakkes så mye om at Soria Moria erklæringen skal innføre en ny og mer liberal innvandringspolitikk, det er ikke tilfelle, kursen ligger fast.”

Mitt mål er at neste gang Bjarne Håkon Hansen slår seg på sitt sosialdemokratiske bryst og proklamerer uten skam at han ikke ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, så tilføyer han;  slik som Venstre vil.  Slik som Venstre vil!

Like selvfølgelig som ord som regulering, byråkrati og broilere er knyttet til AP skal ordet liberal være for Venstre.

Men hva er det å være liberal?

Og

Hvorfor trenger man et prinsipprogram for over 10 år i en stadig mer omskiftelig og hurtigere verden?

Venstres prinsipprogram har siden 1935 skrevet at man ikke er i de blinde krefters vold.

De blinde krefters vold.

Er et parti uten prinsipper. Som blir en kork på de populære meningers hav, viljeløs og  overlatt til de blinde strømmers makt. Uten annet synlig mål og misjon en å holde seg selv flytende.

Er det vårt Venstre?

Er vi i vårt jag etter ”nøkkelposisjonen” glemt, nøkkelprinsippene?

Spørsmålet blir ofte stilt om man i ideologi valget fremmover må velge mellom høyre eller venstre sida.
Det er ikke spørsmålet i dette valget.
Spørsmålet er om vi velger å gå fremover eller bakover.

Fremover mot de idealene om menneskets evne til selvstyre eller tilbake til sentralplanlegging, tvang, og troen på at en liten elite i en avsidesligende hovedstad kan planlegge livene våre bedre en vi selv kan.
 

I 1889 emigrerte det 29 000 nordmenn til USA. De var  våre forfedre som var flyktninger fra sult, sykdom og i stor grad lykkejegere. De jaktet etter en større lykke for seg og sine en det gamme Norge kunne gi.

 Da våre oldeforeldre kjøpte seg billett på ammerika båten, og krysset atlanteren viste de i liten grad hva som kom dem i møte. De hadde bare en drøm. En drøm om Amerika, mulighetenenes land.

Når de kom frem til New York etter tre ukers hard sjøreise, ble de møtt med et fantastisk syn fra Ellis Iland, der Frihetstatuen ruvet i mot dem. På frihetstatuen står en ruvende plakat som i sin velkomst hilsen avsluttes med:

Give me your tired, your poor,
        Your huddled masses yearning to breathe free,
      The wretched refuse of your teeming shore.
       Send these, the homeless, tempest-tost to me,
       I lift my lamp beside the golden door!

Eller på godt norsk;

gi meg dine slitne,
dine fattige,
de sammentrykte massene som har slitt seg hit for å få puste i frihet.
Send meg disse, de hjemløse, til meg så skal jeg løfte min lampe ved siden av den gyldne dør.


Jeg lurer på hva det står ved grense jacobs elv ved Russland? Eller langs festung Eurupas piggtråd mur ved spanias kyst?

Hvor er de motstrøms liberale røstene her?

Hvilken moralsk rett har vi til å nekte medmennesker født i andre verdensdeler å søke lykke her?  

Der 1800 tallets USA sto for de liberale idealene ser det ut til at dagens administrasjon i USA ikke lenger husker det gamle uttrykket;
enhver innvandrer gjør ammerika mer amerikansk.

Husker vi det?

Bush har nå sendt 60 000 reservesoldater mot grensen til Mexico for med våpen i hånd å stoppe det han kaller illegal innvandringen; de slitne, de fattige, de hjemløse.

Men det finnes lysglimt. Det finnes motkrefter som ikke vil være i de konservative krefters blinde vold.

Hver helg går små grupper av gode hjelpere fra kirkesamfunn og frivillige organisasjoner  ut i den stekende ørkenen langs den mexikanske grensen.

De går  med fare for egne liv. De går i ørkenen for å bære ut vannkanner til alle de innvandrere som trosser piggtråd, ørken og brennende hete for å komme seg inn i mulighetenes land. De er vår tids helter.  De går motstrøms.

Vår tids helter er også alle de 1,3 millioner som gikk i demonstrasjons tog i Whasington for mer innvandring, og å gi amnesti til illegale innvandrere som i dag må leike katt og mus med myndighetne får å  kunne få gjøre et dags ærlig arbeid.

Her i Norge hadde vi får egne skamfulle UDI-skandale.

Skandalen var at den humanistiske byråkrat ble hogstaben.  For der 196 kurdere kom søkende etter asyl og ba om vår hjelp, valgte presse, maktapparat og politikere og kjempe med mobben,  og ikke i mot.
Kun Tryggve Nordby og Olaf Thommessen sto i mot.

Tryggve Nordby brukte en paragraf i lovverket for å la kurderene bli, som heter” Sterkt menneskelig hensyn”.  For en skam.  Han tokk sterkt menneskelige hensyn.


En stat uten prinsipper?

Lever vi i en offentlig uten prinsipper?

Hva sier det om det samfunnet vi lever i når Oslo bystyre vedtar politivedtekter som kommanderer politiet til å jage narkomane, prostituerte og tiggere fra hovedstadens handlegater.

Uten debatt setter mann inn ordensmakten med voldsmonopol, samfunnets hardeste neve, mot samfunnets svakeste.

Var det noen som sa;  født med like rettigheter?

Politikerne har funnet to nye yndlingsord i ordboken sin. Nullvisjon og nulltoleranse.

De er autoritære.

De er autoritære begrep fordi stater planlegger eller skaper ikke ting. Stater kan kun styre mennesker. Styrer med tvang. Der mennesket blir redusert til middel for statens endelige Plan og mål.

Flertallets ønske om å slippe å se prostituerte på Karl Johan er et eksempel på en autoritær statsutopi og plan.

Utopien er en hovedstats paradegate uten prostituerte.  Og Oslo byrådet har laget planen  som skal gjøre slutt på verdens eldste yrke over natten. Virkemiddelet er selvfølgelig tvang. Forbud mot det man ikke vil se.  

Det er totalitært.

Er det ingen som spør om ikke de nigerianske prostituerte som står i sine trange bukser opp langs Karl-Johan eier sin egen kropp? Hvilken rett har Jan ”anti-Jens” Bøler eller gladkvinne i Ottar til å frata et medmenneske den mest grunnlegende av alle menneskerettigheter; retten til å råde over egen kropp?

For det å frata noen retten til å herske over egen kropp bli ikke bedre om man gjør det  som flertall igjennom statens lover.
For et forbud mot prostitusjon er å frata mennesket retten til å selv kunne velge hvordan man vil bruke sin egen kropp.

For
”Mennesket, og ethvert fornuftig vesen overhode, eksisterer som formål i seg selv, ikke bare som et middel til bruk etter forgodtbefinnende for den ene eller andre vilje.”.

Kan ikke det norske samfunnet tolerere at endel norske borgere og endel medmennesker fra fattigere land vil søke lykken for seg og sine igjennom å selge seksuelle tjenester også i Norge? Også i morgen?


Grenseløs verden/ Demokratibygging

Vi lever i en grenseløs verden, men demokratiet er ikke grenseløst.  I dag tviholder vi på 1700 tallets nasjonalstatsideal, mens verden hver dag blir stadig mer global.  

Som borgere og samfunnsmennesker opplever vi igjen å møte de blinde krefters vold. Vi mangler institusjoner der våre dilemmaer kan brynes og der folkeviljen ikke blir redusert til de sterke nasjoners overmakt.

For hva er egentlig naturlig? Og hva er kun eksisterende? Er menneskets søken etter lykken mer universell og naturlig en dagens 1700 tallets konstruerte stater?

Mangelen på regionale og globale demokratiske plattformer er konservering av makt til de gamle store nasjonalstatene. Mens borgerne mister innflytelse.

Vi som lever her på toppen  jordkloden har fått muligheten til  nå å oppleve den første tidsalderen som globale borgere. Vi kan reise til ethvert land vi har lyst til. Vi kan studere, vi kan jobbe og vi kan til og med bli forelsket.

Hvorfor tillater vi ikke resten av verden de samme frihetene? Hvorfor bygger vi murer, bygger grenseposter, bygger barrierer mellom oss og resten. Eller rettere sagt for de andre.Makt.
Makt hva er det? Ifølge ordboka er det å ”Er person A sin evne til å få person B til å gjøre en handling person B ikke ønsket å gjøre”.

Komandohøydene i økonomien har alltid stått for ideologisk kamp.

Kommandohøydene var kamerat Lenins ord om de store industriene som stål, olje, kraft og landbruk.

Lenin mente sosialismen ikke trengte å kontrollere hver enneste småbutikk for å ha kontroll og makt over mennenskene, man trengte bare ”hånda på rattet” på de store oljeselskapene, jern, malm og landbruket.

For en liberalerer blir det naturlige spørsmålet her følgende; organiserer vi samfunnet nedenifra og oppover eller ovenifra og nedover?

Etter en sentralplanlagt orden, eller etter en difrensiert spontan orden.

Om det var Lenin eller andre forbilder som fikk Arbeiderpartiet til å nasjonalisere olje, landbruk og telefoner her i landet det vet jeg ikke. Men sektor bolsjevisjme er det.

Nå vet jeg ikke om det var sosialøknomen eller sosialdemokraten Jens som tenkte da han startet privatiseringen av statoil, telenor og de andre store statselskapene. Men Lenin var det ivertfall ikke. De liberale ideene hadde vunnet stiling, selv under de røde faner.

Min påstand er følgende;

Ideer beveger verden ikke politikere alene.

Men det likte ikke LO.

Men viss  sosialismen døde i 1989, hva gjør liberalismen nå?

Terror

Terror og dens frykt er liberalismens moderne utfordringer.

For litt siden sprengtes en bombe på Oslo sentralbanestasjon, på østbanehalen. I En oppbevarings boks.  Bomben skadet 11 mennesker drepte én. Det var en terrorist som sto bakk.

For litt siden var i 1982, et år før jeg ble født og det var en  norsk heimevernsungdom sto bak. Han var Nynazist.

Hva tror man samfunnet og politikerne ville ha reagert viss det samme skjedde i dag, og gjerningsmannen het Muhammed og var muslim?

Hvilke lover tror man politikerne ville ha krevd å få vedta ?

Nye terror lover? Dødstraff? Mer overvåkning?

Frykten er liberalismens største trussel, ikke terror.

Som mennesker søker vi og har bestandig søkt etter en tryggere tilværelse.

Noen plasser bygde vi våre landsbyer innenfor borgenes murer, andre plasser som her oppe i i Nord bygde vi varder. Vi har frykt for det meste, å miste livsgrunnlaget, nære og kjære, tradisjoner vi er glade i og over alt, vi frykter det vi ikke kjenner.

I dag ønsker vi å beskytte oss mot arbeidsløshet ved å  regulere muligheten til å si opp noen, istedefor å skape flere jobber?

Vår oppgave er ei liten, men hele vår fremtid avhenger av det. Å overbevise om at reel trygghet ligger i begrepet frihet, og ikke i kontroll, murer, mistro eller mindre frihet.

For ved å lede vårt politiske arbeid etter prinsipper, og bygge våre samfunn som sikrer dette.

Vi må gjenopplive noen prinsipper, som ytringsfrihet, eiendomsrett og bevegelsesfrihet.

Men vi må også skape nye, som vi skaper i møtet med vår egen tid og teknologi.

Vi trenger en ny grunnlov som grunnlovsfester bevegelsesfrihet – migrasjon.

Vi trenger en grunnlov som starter ytringsfrihetsparagrafen sin ikke med ”ytringsfrihet bør finne sted”, men Ytringsfrihet skal finne sted. Ytringsfrihet er en av de få appselutte rettighetene vi har.

Å en ny grunnlov må inneholde folkestyre og ikke ARVE-styre! Republikk på godt norsk!. Eller hva Hans?

Derfor er det på tide noen spør;

Hvem bestemmer?

Hvem bestemmer over kroppen vår?

Hvem bestemmer over hvor jeg kan få bo ?

Hvem bestemmer over mine person og mine opplysninger?

Hvem bestemmer over utviklinga i samfunnet?

Trenger vi én overordnet plan som alle skal gå etter, eller mange forskjellige individuelle mål og middel?Min misjon er at vi skal skape oss en prinsipprosses som også tør å trekke noen visjoner.

Min lille drøm er å være med å skape oss et samfunn som kan sammenlignes med en by.

En by med åpne dører til enhver som har hjerte og viljen til å komme seg hit.

En by som har havner som florerer med handel og reisende.

En by som er åpen mot verden

En by som er åpen for verden

En by som lyser som eksempel på tolleranse, mangfold og

En by som lar den enkelte leve sitt unike liv, i sitt tempo etter eget hode.

For vi er ikke i de blinde makters vold, jeg har tiltro til at mennesket og menneskene selv kan styre sin framtid.

Vis vi velger å kjempe for dette så gjør vi det ikke fordi det er enkelt, men fordi det er vanskelig.

For den som var i tvil..

Viss noen trodde SV skulle få til ny kurs...
"Alle snakker om at Soria Moria visstnok skal varsle en helt ny og mer liberal innvandringspolitikk. Men det er ikke sånn. Hovedtrekkene i innvandringspolitikken ligger fast."
- anti-innvandringsminister Bjarne Håkon Hansen til VG

Les mer her.

Har du noen liberale prinsipp?

Framtiden tilhører den som vil gripe den heter det. Men hvem vil gripe fremtiden i dagens Norge? Hvor er de store ideologiske visjonene i dagens politiske debatt? Har vi alle blitt redusert til velgerjaktene sosialdemokratiske avskygninger uten andre mål en stemmesedler og VG-oppslag?

Når hørte man sist noen trekke opp visjoner for Norge anno 2040? Eller når hørte man sist noen tenke høyt om helhetlige alternativer til det altomfattende norske sosialdemokratiet?

Lars Sponheim har uttalt følgene misjon for Venstre:

I motsetning til tabloidpopulismen, skal vi vise at politikk handler om grunnleggende idéer og verdier. Ikke bare om å shoppe i partienes varemagasin.

Vår prinsipprogram prosses er i så måte en glimrende anledning for å vinne viktige slag i kampen for liberale ideer, men like viktig blir det å løfte Venstre opp som et parti for de lange linjene, med de klare visjonene. Uten at man reiser en mur foran seg dekket av alle de grå kompromissene fra hverdagspolitikken. Det kan også bli en prosess som ender i en skuff etter fem minutters debatt på Venstres Landsmøte. Prosessen blir akkurat så bra, så stor og så viktigsom du og jeg gjør den til.

Første møte i Venstres prinsipprogramkomité lovte i så måte godt. Møtet varte i to dager og innehold blant annet et engasjerende foredrag fra Truls Frogner, tidligere AP-mann, men som har ”våknet opp” etter at han har fått konstatert dødelig spredning av kreft. Frogner holdt et sterkt innlegg om mangelen på visjoner i norsk debatt under overskriften, prinsipper eller pragmatisme. Som var innspireret av hans innlegg i Aftenposten om "Behovet for ny ideologi".  I tillegg innledet komitémedlem og forfatter av boken ”muligheter for alle” Lars Peder Nordbakken om markedsøkonomiens betydning for et liberalt samfunn.

Mye av debatten under komitémøte dreide rundt  følgene temaer:

·       Menneskesyn, menneskeverd
·       Fellesskapsbygging i framtida, - lokale – globale
·       Maktfordeling
·       Grenser for politikk
·       Bærekraft
·       Styring
·       Framtidsmestring
·       Frihet
·       Etikk

Jeg er sikker på at du  har minst like sterke meninger om disse temaene som oss i komiteen, så viss du har tid og lyst ta gjerne å send en e-post  eller legg igjen en kommentar her på bloggen med dine ideer og innspill :-)

For arbeidet fremmover var det viktig at komiteen ga seg selv i ”hjemmelekse” til neste møte den 16 August å gjøre følgende:

-       Alle komitémedlemmer utarbeider 10 liberale prinsipper, utkast til sluttprodukt.

I tilegg skal undertegnede og Helge Solum Larsen skrive et uformelt utkast til en ny liberal grunnlov. Som en øvelse i ”helhetstenkning”.

Og her trenges det masse innspill fra alle dere kreative blogg sjeler!

Så mine to konkrete utfordringer til deg er følgende:

A)      Hvilke prinsipper bør prioriteres når man skal lage seg 10 liberale prinsipp? (kommer du ikke på ti, så nevn gjerne de du kunne ønske deg).

B)      Hva bør en ny liberal grunnlov definere og inneholde? Viktige kampsaker hva vil det være? Republikk? Menneskerettigheter? Eiendomsrett? Føderalisme?


Ellers så er det brei konsensus i komiteen for å drive mye utadrettet virksomhet som kroniker og universitets og lokallags møter. Har du forslag til tema eller lyst til å være med på å skrive en kronikk? Eller har du ønske om å være med på arrangere et debattmøte, medlemsmøte eller lignende? Ta kontak!


OPPDATERT:

Ca. 30 har skrevet sine innspill her på bloggen hans. Ellers så har komiteemedlem og fylkesleder i Telemark Venstre Tonje Løwer skrevet om sitt møte med Truls Frogner i Telemarks Avisa her.
hits