Free to Choose!

Free to Choose er tittelen på den nå 94 år gamle nobelpris vinner i økonomi Milton Friedmans tv-serie fra 1980 og 1990 som senere også ble utgitt som bok.

Vi som har oppvokst her i den ”siste sovjet stat” under statskanalens single tyranni hadde kun fått gleden av lese "innsmuglede" bøker av Milton. Men nå takket være det åpne markedet internett, kan vi se episodene helt gratis på Google Video.

Så til alle som ønsker et pedagogisk innblikk i frimarkeds tenkningen fra "Chicago skolen" innen økonomi, uten at en akkurat er enig med Friedman i alt, er dette en flott serie.   Det er befriende å bli utfordret fra en mer liberal samfunnstemme,  som skiller seg radikalt ut fra den norske politiske andedammen hvor vi alle ser ut av og til å kun konkurrer om å være mest mulig sosialdemokratiske.   Så her anbefales alle til å ta en titt på følgende:PBS Free to Choose 1990 Vol 1of5 The Power of the Market

http://video.google.com/videoplay?docid=-7787585959340388181&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av Arnold Schwarzenegger

PBS Free to Choose 1990 Vol 2of5 The Tyranny of Control
http://video.google.com/videoplay?docid=937135693569057740&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av George Schultz

PBS Free to Choose 1990 Vol 3of5 The Failure of Socialism
http://video.google.com/videoplay?docid=1644108427209770592&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av ex. president Ronald Reagan

PBS Free to Choose 1990 Vol 4of5 What's Wrong With Our Schools?
http://video.google.com/videoplay?docid=-3538006676171119648&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av David Friedman

PBS Free to Choose 1990 Vol 5of5 Created Equal

http://video.google.com/videoplay?docid=-5802215733770646736&q=PBS+Free+to+choose+1990
Med intro av Steve Allen

For den som ønsker et litt mer "håndgripelig" format kan kontakte Civita som har den som dvd.


On the road :-)


Denne måneden blir rå kul! Den skal leves i en koffert og on the road :-)

Turen går først til Tromsø i kveld hvor jeg skal delta i en debatt under Tromsø studentenes DebutUKA 2006 der temaet er internasjonal politikk og  overskriften er: Norge som fredsmegler i internasjonale konflikter. Jeg blir i Tromsø helt til neste torsdag, ikke minst fordi Tromsø Venstres leder Jonas har lokket med øl og vissnokk legendarisk blårock burgerBlårock cafe i Tromsø på mandag. Uansett form etter blåmandag så skal jeg holde innledning for Tromsø Venstre og Unge Venstre på tirsdag den 29 om ideologi og prinsipprosessen. På onsdag så kjører vi i gang fairtrade kampanje i Tromsø for å prøve å gjøre Tromsø til verdens nordligste fairtrade by.

Så bærer turen tilbake til Oslo for et kort sentralstyremøte før jeg på fredags morgen igjen pakker kofferten og setter kursen mot stavanger og ideologikonferanse i regi av Stavanger Venstre. Men det er ikke bare miljøverneren i meg som gjør til at besøket i oljebyen blir kort, lørdag reiser jeg hjem til Oslo for å delta på Oslo Unge Venstres økonomilørdag. Et seminar om fremtidas økonomiske politikk. Der det ryktes at Lars Sponheim vil forklare oss hvorfor gudene ga han krefter for å oppheve delingsmodellen.

Så blir det tre flotte vaske tøy dager i Oslo før kofferten pakkes igjen onsdag den 6. september og min gamle hjemby Trondheim er reisemålet.


Nå er det årsmøte i Sør-Trøndelag Unge Venstre som er unnskyldningen for å reise opp til barteby. Der skal det holdes ideologi innledning om prinsipprosessen.  Torsdag skal en prøve å få satt Trondheim på kartet som fairtrade by .

Fredag er det ned til Oslo igjen, da er det nytt møte i Venstres prinsipprogram komité. Da vil jeg forhåpentligvis ha fått med mange gode innspill i kofferten fra Tromsø, Trondheim og Tromsø om hvilke prinsipper Venstre skal bygge sin politikk på.

Men moro har bare begynt for på lørdag er det opp til Ålesund Unge Venstre for å holde skolerings lørdag, før en søndag drar over til Bergen der Bergen Unge Venstre har lokket meg til Branns hovedstad for å drikke Hansa og på holde ideologi innledning på mandagspilsen / møte i byen mellom de syv søstre.  

Så er det tilbake til Oslo før en setter seg på bussen torsdag den 14 til Lillesand og  ”sørlands pigene” og skoleforedrag på den videregående skolen der.

Ellers så er det ganske kult at Sauda allerede har blitt fairtrade by  :-)

10 prinsipper for et liberalt samfunn

Etter mange gode innspill, diskusjoner og kollokvier så har jeg og  Kjartan Allmening kommet frem til følgende ti prinsipp som vi spilte inn sammen til Venstres prinsippkomité.

Komiteen hadde en veldig fruktbar diskusjon der mange hadde leverte gode bidrag. Diskusjonen bevegde seg rundt følgende tre dimensjoner: Hvem skriver vi for, hvordan kommuniserer man sosial liberalisme med få ord og hvilke prinsipper bygger man et liberalt samfunn på. Diskusjonen tok på ingen måte slutt  i komiteen og det hadde vært kjempe kult å få gode kommentarer og synspunkt her på bloggen.

Så hva syns du?

10 liberale prinsipper – et utvalg


1.    Selveierskap
a.    Mennesket eier seg selv; har råderett over egen kropp, vilje og tanke – og sine gener
b.    Mennesket er likeverdig i forhold til andre
c.    Medeierskap til det en ved sitt virke skaper: Eiendomsrett

2.    Personlig frihet
a.    Frihet fra tvang i alle fasetter, både fra medmennesker og samfunnet (men ikke frihet fra plikter som følger av friheten)
b.    De klassiske friheter: Meningsfrihet, organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet
c.    Bevegelsesfrihet – også over landegrenser
d.    Trosfrihet – ikke-diskriminerende stat
e.    Frihet til privatliv

3.    Frihet til virke
a.    Virkeliggjøre grunnleggende muligheter for alle borgere uavhengig av personlige evner eller ressurser
b.    Utdanning
c.    Sosialt sikkerhetsnett

4.    Kants imperativ
a.    Mennesket er et mål i seg selv, ikke et middel for den ene eller andres vilje
b.    Min frihet slutter der din begynner

5.    Maktfordeling
a.    Horisontal maktfordeling mellom institusjoner i det offentlige
b.    Vertikal maktfordeling mellom demokratiske nivåer
c.    Desentralisering – subsidiaritet: Makten skal ligge og beslutningene fattes så nær borgerne som er mulig eller naturlig
d.    Maktfordeling mellom samfunnets uavhengige sektorer: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien.
e.    Markedsøkonomi som desentraliserings- og maktfordelingsmekanisme

6.    Mangfold
a.    Mangfold i meninger, liv, bakgrunn, kultur, valg og tilbud er grunnleggende positivt og skaper utvikling
b.    Implisitt for alle samfunnssektorer: særlig viktig for det sivile samfunn (kultur) og markedsøkonomien

7.    Borgerstyre
a.    Demokratiet er den suverene kanal der borgerne delegerer sin makt
b.    Beslutninger som innvirker på borgernes liv skal fattes eller kunne fattes av borgerne
c.    Borgerne har lik verdi og lik medvirkningsrett uavhengig av bakgrunn, men beslutningsretten er begrenset – jfr mindretallsrettigheter
d.    Klare krav til åpenhet i offentlige prosesser

8.    Grenseløshet – universalisme
a.    Universelle rettigheter og plikter er nettopp universelle
b.    Historiske tilfeldigheter som landegrenser skal ikke virke begrensende på borgernes frihet

9.    Bærekraftig livsgrunnlag
a.    Naturens egenverdi – kanskje behov for en diskusjon om denne finnes – og implikasjoner for frihetsbegrensning for menneskelig utvikling, marked og stat.
b.    Verdi og frihet for arter som ikke historisk har blitt tilegnet verdifulle egenskaper som refleksjon eller vilje

10.    Fremtidsoptimisme
a.    Tro på menneskets skaperkraft og at samfunnet bygges av mennesker og ikke av utopier
b.    Tro på muligheter og ikke begrensninger

Unge Venstres topp ti liberale prinsipp!

Under Unge Venstres sommerleir så delte jeg ut et spørreskjema der jeg ba sommerleiren skrive opp sine ti liberale prinsipp.

Av sommerleirens 100 norske og 30 utenlandske deltagere så kom det inn 67 besvarelser. Alle besvarelser er så skrevet inn i et exel-ark. Så er det telt opp hvor mange ganger et prinsipp / ord er nevnt. Så tilslutt slått sammen endel ord. F. eks subsidaritet og nærhetsprinsippet.

Resultatet av denne uoffisielle  prinsippmålingen er følgende topp ti:


1. Ytringsfrihet
2. Frihet
3. Demokrati
4. Religionsfrihet
5. Eiendomsrett
6. Nærhetsprinippet, beslutninger skal taes så nære borgeren som mulig.
7. Fri innvandring
8. Rettsikkerhet, likhet for loven.
9. Fritt marked
10. Internasjonalt samarbeid om internasjonale utfordringer

I tillegg kom bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og sekulær stat høyt oppe på listen.

OPPDATERT:

Les leiar i Unge Venstre Lars-Henrik sine 10 liberale prinsipp her.
hits