Verneplikt- uforenelig med menneskeverdet

Noen vil sikkert reagere på overskriften. -sikkert litt flere en de som skriver Plikt med stor p og springer rundt i militærstøvler.

Jeg innrømer gjerne at mange liberalere ser nettopp verneplikten som en garantist for "demokratisk kontroll over våpnene", slik Lars Sponheim utttalte det under Unge Venstres landsmøte i år.

Jeg er ikke blant dem.

Mitt menneskeverd er basert på tanken om menneskets ukrenkelige egenverdi. Det er enkeltmennekset selv som skal være herre over eget liv, ikke staten.
    At noen tror at verneplikten er en garantist mot krigslyst, eller demokrati bør se på 1. Verdenskrig og hvordan nettopp de store folkearmene abselutt ikke var noen garantist for fred.

"Alle" er enig om at statens rolle er å tjene borgerene og ikke motsatt. Men hva legger vi egentlig i det? Den amrikanske uavhengighetserklæringen fra 4. Juli 1776 sa det slik: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed"
    Som uavhengighetserklæringen så elegant sier det, staten er innsatt blant menneskene for å skikre våre grunnlegende rettigheter, og viss staten forbryter seg mot disse mister staten sin legitimitet.

Det liberale dillema opstår så når staten selv er truet fra ytre fiender som vil fjerne borgerens stat. Har staten da rett til å kreve at ditt liv fratas deg og du gjøres om til et verktøy som kan sendes hvor statene måtte ønske for å oppretholde den liberale stat?
    Nei. For en liberaler er det grunnlegende at mennesket har fornuft. Enkeltmennesket kan selv nettopp i egenskap av å være et individ med fornuft avgjøre om det ser seg tjent med å forsvare sin stat. Og om de har samvitighet til å ta andre menneskers liv for å oppretholde denne "organisasjonen" -staten.

Jeg må ærlig si at hadde norge vært en kommuniststat vile jeg ei ønske å forsvare den. -Jeg forsvarer den kun så lenge jeg dypt personlig tolker den som en liberal rettstat. For hvilken rett skal felertallet ha til å tvinge noen i døden for sin sak? Jeg vil aldri komandere Aslak Sira Myre ned i skyttergravene for den liberale stat, så får jeg håpe han aldri vil kommandere meg ned i skyttergravne for folkestaten norgistan.

Mennekseverdet er nettopp erkjenelsen av enkeltmenneskets likeverdige egenverdi -ikke statens kolektive makt.

Liberal hilsen

Erlend

Europas skam

Så i dag på dagsrevyen nok et eksempel på den skamfulle innvandringspolitikken Spania, Italia og Maroko driver.

I innslaget fikk vi se hvordan Spania og Maroko sender flykninger som ikkke får komme inn til Europa rett ut i ørkenen igjenn. Bildene minnet skrekkelig mye om senene i Schindlers liste, hvor stappfulle tog blir loset med makt mot konsentrasjonsleirene. For de afrikanske flyktningene  ventet ikke konsentrasjonsleire, bare verdens størte ørken uten mat og drikke.

Europeiske politikere refererer gjerne til innvandring som et problem som må bekjempes. Implisitt fremstilles innvandring som en trussel mot europeiske arbeidsmarkeder og velferdssystemer. Hvorfor det?
Hadde det vært slik at  våre velferdssytemer og arbeidsmarked ikke tåler flere innbyggere -er det da innbyggerne eller systemene som må vike?

Nå tror jeg ikke våre velferdsytemer må vike, jeg tror faktisk de er desperat avhengig av innvandring. EU har beregnet at vi trenger ca. 10 milioner invandrere i året skal vi klare å oppretholde dagens pensjonsnivå med dagens befolkning. Når man tar med at vi har synkende fødselstall, ja da er behovet ennå større.

Men jeg hadde vært  for innvandring om det så skulle ha kreved store reformer i offentlig sektor (det må vi uansett). For meg er det å kunne bevege seg fritt, og søke jobb der en ønsker en grunlegende rettighet.

Og staten skal tjene borgerne, ikke omvent.

Liberal hilsen

Erlend


Mr. President

Kjære President Bush.

Viss du leser dette vil jeg be deg klikke på denne linken. Det du vil finne der er en fotoserie fra BBC som viser hvordan verdens klima endrer seg. For kjære president  jeg vet jo at du ikke likker å lese lange forskningsrapporter med mange vanskelige ord og sånt.  Så  viss du etter å ha sett disse bildene kanskje vil skifte mening?  Du må jo ikke tro noen vil kalle det flipp flopping vist du endrer standpunkt kun fordi du før har sagt at du ikke finner det bevist at klimaet endrer seg.
Men nå kan du jo se det i bilder. Nei, jeg ber deg jo ikke om å flipp floppe (det er jo slikt liberalerene i det demokratiske parti driver med), bare om å styrke ditt lederskap må du vite.  Du skal ikke være så redd for hva vennene dine mener heller; du kan jo lese hva bestekompisen din Blair foreslår her.

Så kjære Bush, jeg håper  du vil signere en ny klima-avtale.

Med vennlig hilsen

ErlendEuropas kuer tjener mer en to milliarder mennesker..

Over en milliard mennesker lever på mindre en dollar dagen. Og tilsammen over 2,6 milliarder mennesker lever under to dollar om dagen. Samtidig kan man lese i den britiske avisen Guardian at Europas kuer har fått lønnspålegg. Hver Europeisk ku har til nå fått ca $ 2,20 dollar om dagen, men nå kan kuene glede seg over at lønningene går opp til ca $ 2,62 om dagen.

Selv om det er bred enighet blant verdens statsledere at problemet i dagens verden ikke er for mye globalisering, men at noen er stengt ute fra den. For når et  land åpner seg opp mot globaliseringen så får det ta del i velstandsveksten, mens  de land som har prøvd å stenge seg ute fra globaliseringen har hindret global og lokal utvikling.

Paradokset er at samtidig som EUs land i 2000 ble enig om Lisboa Agendaen, der et av hovedmålene er å bli "den mest konkuransedyktige, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomi i verden innen 2010". Så motarbeider EU-landenes felles landbrukspolitikk (CAP-Common Agricultural Policy) en rettferdig avtale i WTO. CAP er dermed også med på å holde Europas økonomi tilbake. Samtidig som det begrenser mulighetene for verdens fattige til å få en rettferdig handelsavtale.

Så det er bare å gratulere Europas kuer med plassen på toppen av utbytings kaka, mens Europas forbrukere og fattige land ligger begravd i kumøkka.

Ny blogg :-)

Velkommen til min nye blogg!


Før har jeg blogget på: erlendliberal.blogspot.com , men nå er blogspot byttet ut med blogg.no. For deg som leser vil du nok merke at på denne bloggen blir det noe mer stoff om Venstre, men hovedrammene ligger fast. Målet er fortsatt å skrive en personlig blogg om liberale temaer. Fokuset vil fortsatt være på rettferdig handel, EU og liberale visjoner for  fremtidas stat etter den mislykede sosialdemokratiske velferdstaten.

Så god lesning.

Liberal hilsen

Erlend

hits