Hvilket ansvar?


Nordlandskommune har ropt opp om at Sparebankene må ta ansvar etter Terra skandalen. Men har noen spurt hvilket ansvar?

Når et selskap som går konkurs og blir verdiløst fordi det har gjort tvilsomme handler i et nærområde til noen av eierne sine, blir da de eierne ekstra medansvarlige? Er da de lokale eieren, i dette tilfellet sparebankene meddansvarlig for de handlingene selskapet de var deleier i har gjort? Og er begrunnelsen for ansvaret at selskapet gjorde handler i eiers nærområde?

Hele poenget med eiermodeller som aksjeselskap er det rake motsatte, at man ikke er ansvarlig for noe annet en de pengene man har spyttet inn. Er det galt?

Mener nordlandsordførerne at eksempelvis den Norske stat når den hadde eierposter i Wal-Mart, som eier av Pensjonsfondet var ansvarlig ovenfor de arbeidstakerne Wal-Mart behandlet dårlig? Skulle så Kristin Halvorsen springe rundt i USA og gi erstatning til de arbeidere som har lidd under Wal-Marts dårlige arbeidsforhold fordi den Norske Stat hadde et eierforhold? Den eneste handlingen en eier kan og skal gjøre viss hun mener selskapet hun eier er uetisk er å selge seg ut.

Tenk deg alternativet, du har eksempelvis satt 40 tusen kroner av dine sparepenger i et selskap du har tro på. Men så en dag blir selskapet tatt for økonomisk juks og slåes konkurs. Samme dag er alle dine aksjer verdiløse. Skulle du i tilegg til å miste alle sparepengene dine være ansvarlig for å betale eventuelt økonomiske tap til alle selskapets kunder?

Noen vil innvende å si at dette er fine prinsipper, men vi trenger "praktisk politikk" for å løse opp i krisen til de fire nordlandskommune. Jeg ser det helt motsatt. For prinsipper blir lett hyllet av alle i hvetebrødsdager, men trengs virkelig når flest vil kaste dem over bord i kriser.

Hvilken politikk hadde de fire nordlandskommunenes ordførere ropt opp som "praktisk" viss de hadde tjent store penger på Terra fondene, og de "plutselig" ble kjent med at de tjente penger på amerikanske boligspareres ulykke? Skulle da Nordlandskommune som medeiere i deres gjeld og derfor deres ulykke blad opp lommeboken ovenfor de amerikanske gjeldsofrene? Eller har nordlandsordførerne samme holdning til prinsipper som fireåringer som spiller ludo, fint med regler og prinsipper, men de må garanterer at jeg vinner til slutt?
hits